Verzekering van je auto opzeggen


Er zijn genoeg redenen te bedenken, waarom veranderen van autoverzekering een goed idee is. Misschien heb je een betere prijs kunnen vastkrijgen bij een nieuwe verzekeraar. Of ben je na een ongeval niet zo goed behandeld door je huidige makelaar. Maar wanneer mag je de verzekering van je auto opzeggen? En hoe doe je dat dan het beste, om miserie achteraf te voorkomen?

Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Om te beginnen maken we een onderscheid tussen de verschillende soorten polissen voor je wagen. Op deze pagina hebben we het enkel over de wettelijk verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering, die schade bij anderen in een ongeval op zich neemt. De regels hiervoor zijn namelijk bij elke verzekeraar dezelfde. Anders is het met opties zoals een rechtsbijstand en omnium- of bestuurdersverzekering. Daar kan je je polis in principe op elk moment opzeggen, tenzij het anders in het contract staat vermeld.

Belangrijk om weten is dat je een BA-autoverzekering niet op eender welk moment kan stopzetten. Onder normale omstandigheden verplicht de wet je namelijk om tot het einde van het contract bij de verzekeraar te blijven. De standaardduur van zo’n polis is altijd één jaar. Zeg je de BA-verzekering van je auto niet op tijd op? Dan wordt je contract telkens opnieuw met een jaar verlengd.

De vervaldatum van je autoverzekering is dus erg belangrijk. Deze vind je altijd terug in de polis. Let op: dit is niet automatisch dezelfde datum als degene die op je groene kaart staat. Sommige verzekeraars sturen bijvoorbeeld elke drie maanden zo’n verzekeringsbewijs naar je op.

Concreet kan je dus één keer per jaar je autoverzekering opzeggen. Goed om weten is dat je altijd de wettelijke opzegtermijn van drie maanden moet naleven. Daarbij wordt gekeken naar het moment dat de verzekeraar je brief heeft ontvangen.

Kan ik mijn autoverzekering ook op andere momenten opzeggen?

Normaal gezien hang je dus vast aan de vervaldag van je polis. Gelukkig zijn er ook enkele bijzondere situaties, waarbij je toch van verzekeraar kan veranderen:

 • Na een ongeval is je autoverzekering opzeggen bijvoorbeeld ook mogelijk. Daarbij maakt het niet uit of je de schuldige van de schade was, of in je recht bent. Dit is met name het ideale moment om te checken of de service van je verzekeraar wel ok is. Concreet heb je een maand lang de tijd om de autoverzekering op te zeggen, na het bericht dat je al dan niet een schadevergoeding uitbetaald krijgt.
 • Bij een prijsverhoging of verandering van de algemene voorwaarden kan je de verzekering van je wagen ook een maand lang opzeggen. En dat vanaf het moment waarop je de brief of e-mail hierover hebt ontvangen. Let wel op: dit is enkel het geval wanneer jij niet aan de basis van de prijsverhoging ligt. Als de premie duurder wordt door een ongeval in fout of omdat je ergens anders gaat wonen, kan je je autoverzekering dus niet stopzetten.
 • Bij een vermindering van het risico, dat je autoverzekeraar moet dekken. Stel nu bijvoorbeeld: je koopt een nieuwe auto, die een pak minder heeft gekost of een heel wat minder sterke motor heeft. Of je aantal gereden kilometers gaat plots erg naar beneden. In dat geval mag je altijd een aanpassing van de prijs van je autoverzekering vragen. Kom je er binnen een maand niet uit over het bedrag? Dan kan je je autoverzekering gewoon opzeggen.
 • Ook als je een nieuwe polis online afsluit, heb je steeds 14 kalenderdagen bedenktijd. Tijdens die periode kan je jouw autoverzekering stopzetten. Tenzij je op dat moment een ongeval hebt.

Wat de bijzondere situatie ook is: vermeld deze altijd heel duidelijk in je opzegbrief. Betaal ook zeker niet de premie voor de periode na de verlenging van het contract. Want hiermee ga je eigenlijk akkoord met een extra jaar bij je huidige autoverzekeraar.

Hoe doe ik dat, mijn autoverzekering opzeggen?

De beste manier om je polis stop te zetten, is door een aangetekende brief te sturen naar de verzekeringsmaatschappij zelf. Bezorg de brief dus niet alleen aan je makelaar of andere tussenpersoon. De opzegtermijn gaat bij een aangetekende brief in, één dag na de postdatum.

Een andere, maar meer omslachtige manier is het sturen van een deurwaarder. Of zelf langs te gaan en de brief persoonlijk af te geven. Laat in dat laatste geval wel altijd een ontvangstbewijs ondertekenen. In principe is zelfs een gewone brief opsturen een geldige manier om je autoverzekering stop te zetten. Maar hou er wel rekening mee dat de opzegtermijn dan pas een maand na de datum op de poststempel ingaat.

Een voorbeeld. De vervaldatum van je autoverzekering is 17 april. Dan moet je je opzegbrief ten laatste op 16 januari aangetekend opsturen. Zet je polis met een gewone brief stop? In dat geval moet deze ten laatste op 16 december afgestempeld zijn in het sorteercentrum van bpost.

autoverzekering opzeggen

Wat moet ik zeker in mijn opzegbrief zetten?

Het is belangrijk dat je alle belangrijke informatie vermeldt. Op die manier verloopt het opzeggen van de autoverzekering eens zo vlot. Bovendien is er zo geen discussie over de opzegtermijn. Zet dus zeker volgende zaken in je brief:

 • De plaats en datum.
 • Het contractnummer en het type verzekering (BA- of omniumverzekering, rechtsbijstand, …).
 • De jaarlijkse vervaldag van je autoverzekering.
 • De vermelding dat je “je contract wil opzeggen tegen de eerstvolgende vervaldag”.
 • De reden van je brief (in het geval van een bijzondere situatie).
 • De naam van de persoon op de groene kaart (meestal ben je dit zelf).
 • Je adres.
 • De vraag om een schadeattest te ontvangen.
 • Je handtekening.

Hieronder geven we een voorbeeld van zo’n opzegbrief:

Herentals, 16 januari 2019

AANGETEKEND

Aan de directie van de verzekeringsmaatschappij

XYZ Verzekeringen
Stationsstraat 123
2000 Antwerpen

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Met dit schrijven deel ik u mee dat ik mijn contract bij uw verzekeringsmaatschappij opzeg tegen de eerstvolgende vervaldag. De reden hiervoor is de prijsverhoging van de polis.

Volgens mijn informatie zijn dit de details van de autoverzekering:

  • Polisnummer: 0123456789
  • Type polis: BA-verzekering
  • Jaarlijkse vervaldag: 17 april

Graag had ik van u een schadeattest ontvangen, op onderstaand adres.

Gelieve deze opzegging en de uitwerking ervan aan mij te bevestigen. Zonder tegenbericht binnen de acht kalenderdagen, ga ik ervan uit dat u deze opzegbrief aanvaardt.

Met vriendelijke groet,

“Handtekening verzekeringsnemer”

Naam verzekerde: An Peeters
Adres: Grote Markt 12, 9100 Sint-Niklaas

Kan ik mijn autoverzekering opzeggen, als ik mijn wagen verkoop?

Absoluut. Heb je beslist om je auto van de hand te doen en niet te vervangen? Of ruil je je bolide in voor een bedrijfswagen? Dan heb je geen polis meer nodig. Je autoverzekering opzeggen is in dat geval perfect mogelijk. Denk er wel aan: zolang de wagen nog op de openbare weg geparkeerd staat moet deze wel verzekerd zijn. Ook al rijd je er niet meer mee.

Belangrijk is om zo snel mogelijk je verzekeraar al even op de hoogte te brengen. Vervolgens doe je het volgende:

 • Bezorg de nummerplaat aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen. De makkelijkste manier om dit te doen is door een postkantoor binnen te stappen. Je krijgt dan een voorlopig bewijs mee.
 • Een paar dagen later stuurt het DIV je een officieel schrappingsattest op. Bezorg deze aan je verzekeraar, samen met je originele groene kaart.

Vanaf het moment dat je wagen is uitgeschreven bij het DIV, wordt je autoverzekering binnen de tien kalenderdagen stopgezet. Je krijgt daarvan nog een bevestiging. Je verzekeraar zal ook automatisch het premiebedrag voor de resterende maanden aan je terugstorten.

Goed om weten: een nieuwe wagen kopen zorgt er daarentegen niet voor dat je je huidige BA-autoverzekering kan stopzetten. In deze situatie wordt de wagen in je polis gewoon vervangen. Wat je wel kan doen, is een nieuwe omniumverzekering bij een andere verzekeraar afsluiten. Je bent namelijk niet verplicht om beide polissen bij dezelfde maatschappij te nemen.

Mag de verzekeraar mijn autoverzekering opzeggen?

Jawel, dat is perfect mogelijk. Daarbij moet wel steeds een opzegtermijn van drie maanden worden gerespecteerd. Kwestie dat jij de tijd hebt om een andere polis af te sluiten. Bovendien moet je verzekeraar altijd een reden opgeven voor het stopzetten van het contract. Dit zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden:

 • Je hebt een ongeval veroorzaakt. Hierbij heeft de verzekeraar een maand de tijd om de autoverzekering op te zeggen, na de beslissing over de schadevergoeding.
 • Je hebt de premie niet op tijd betaald.
 • Je wagen is technisch niet in orde. En je hebt daarbij een rode kaart van de autokeuring gekregen.
 • Je hebt belangrijke informatie achtergehouden. Of proberen te frauderen bij je verzekeraar.
 • Je weigerde de voorwaardenwijzigingen in de polis. Of je hebt deze niet binnen de maand aanvaard. In dat geval heeft de verzekeraar 15 kalenderdagen om je contract stop te zetten.
In dit artikel