Verkeersbelasting berekenen in Vlaanderen: dit moet je weten


De jaarlijkse verkeersbelasting berekenen voor je nieuwe auto, plus een simulatie van de BIV (belasting op de inverkeerstelling). Naast de autoverzekering en het onderhoud worden deze twee zaken vaak vergeten. Bij een eigen wagen horen namelijk meer kosten dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het berekenen van de verkeersbelasting verschilt per voertuig. Eén ding dat je daarbij wel altijd in het achterhoofd moet houden: voor vervuilende wagens betaal je doorgaans meer.

Voor welke voertuigen wordt een verkeersbelasting berekend?

Elk motorvoertuig dat in België wordt ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) betaalt één keer per jaar een verkeersbelasting. Dit in tegenstelling tot de BIV, die je eenmalig betaalt bij inschrijving van je voertuig. Concreet berekent men beide zaken voor volgende voertuigen:

 • Personenwagens
 • Auto’s voor dubbel gebruik van zowel personen als goederen
 • Minibussen
 • Motorfietsen, trikes en quads met een cilinderinhoud van meer dan 250 cc
 • Lichte vrachtwagens en klassieke vrachtwagens
 • Aanhangwagens en opleggers met een maximum toegelaten massa van minder dan 3.500 kilogram.

Vervolgens mag je met dat voertuig personen en goederen over de weg vervoeren. Met de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling betaal je zo mee aan het onderhoud van al die kilometers aan openbare wegen.

Hoe wordt de verkeersbelasting in Vlaanderen berekend?

Om te beginnen kijkt men naar de plek waar je woont. De verkeersbelasting hangt af van waar je gedomicilieerd bent. Woon je in het Vlaams Gewest? Dan zal de Vlaamse Belastingdienst zich bezighouden met het berekenen van de autotaks, op basis van het Vlaamse regeerakkoord. Ben je daarentegen een Nederlandstalige die pakweg een appartementje heeft in Brussel? Dan zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest je verkeersbelasting berekenen en opsturen.

Daarnaast maakt de Vlaamse Regering een onderscheid tussen personenauto’s die je zelf koopt of in leasing gebruikt. Als de wagen op jouw eigen naam staat, wordt in Vlaanderen de verkeersbelasting op een nieuwe wagen berekend op basis van drie factoren:

Het fiscale vermogen van de auto. In mensentaal is dit de paardenkracht van het voertuig. Het drukt uit hoe sterk de motor is. Hoe hoger dit getal, hoe hoger de verkeersbelasting zal zijn. Aan deze basis wordt vervolgens een ‘groene laag’ toegevoegd, die ook wel de ecomali en ecoboni worden genoemd. Dit zorgt ervoor dat je dieper in de buidel zal mogen tasten, als je een vervuilende auto hebt. De Vlaamse Regering kijkt daarbij naar de volgende twee extra zaken.

De CO2-uitstoot van je wagen. Dit is de hoeveelheid dampen met kooldioxide die je auto door het verbranden van de brandstof in de lucht blaast. Ook hier zal men een hogere verkeersbelasting berekenen, als je voertuig meer gram CO2 uitstoot.

De euronorm van je wagen. Sinds 1992 heeft Europa milieueisen qua maximale hoeveelheden aan schadelijke stoffen, die auto’s mogen veroorzaken. Deze zijn doorheen de jaren strenger geworden, waarbij het nummer achter de euronorm telkens hoger werd. De meest recente norm is euronorm 6. Hoe hoger het getal van de norm waaraan je auto voldoet, hoe lager de autotaks die de overheid zal berekenen. Denk er wel aan: diesel wordt altijd zwaarder belast dan benzine of andere brandstoffen. Als je een leasingwagen van de zaak hebt, is berekenen hoeveel de verkeersbelasting zal zijn iets eenvoudiger. Daarvoor houdt de Vlaamse overheid namelijk vast aan de klassieke methode. Concreet wordt er dan enkel gekeken naar de fiscale pk’s of het vermogen van de auto, zonder de milieu-impact. Diezelfde simpele methode gebruikt men trouwens ook nog altijd in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dat zowel als je de wagen hebt gekocht, als wanneer je deze aan het leasen bent.

Deze manier van berekenen gebeurt enkel bij voertuigen die zijn ingeschreven na 31 december 2015. Dit is de datum die op je gele of roze inschrijvingsbewijs staat. Voor oudere wagens bepaalt men de jaarlijkse verkeersbelasting op de oude manier: de fiscale pk’s.

Dit moment wordt ook als startdatum gebruikt voor het betalen van verkeersbelasting. De Vlaamse Regering gaat er namelijk van uit dat je vanaf dat moment de openbare weg begint te gebruiken. Stel dat je een paar weken wacht om je nieuwe, ingeschreven auto bij de garage af te halen. Dan zal je voor die periode toch de jaarlijkse verkeersbelasting moeten betalen.

Heb je een nieuwe wagen gekocht en hou je de nummerplaat van je vorige voertuig? Dan zal de belastingdienst automatisch de autotaks berekenen voor je nieuwe auto en rekening houden met hoeveel verkeersbelasting je al hebt betaald voor het oude voertuig. Zelf hoeft je daar niets voor te doen.

Verkeersbelasting 2021: hoe zal het berekenen gebeuren?

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook in Vlaanderen de nieuwe Europese uitstoottest WLTP gebruikt. Deze vervangt de wat verouderde NEDC-norm. Daardoor worden de berekende CO2-uitstoot realistischer maar tegelijkertijd ook hoger. Daarom past de Vlaamse Overheid de zogenaamde grenswaarde in de formule aan, van 122 g CO2-uitstoot naar 149 g.

Dit alles zal zowel invloed hebben op de verkeersbelasting en BIV die je zal betalen. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: vervuilende wagens betalen meer, terwijl je met een milieuvriendelijkere wagen minder diep in de buidel moet tasten. Voor sommige gezinswagens daalt de verkeersbelasting, terwijl een reeks SUV’s een stuk duurder worden op het gebied van de jaarlijkse autotaks.

Belangrijk: voor voertuigen die zijn ingeschreven voor 1 januari 2021 verandert er niets. Daarvoor blijft de overheid ook in de toekomst de oude NEDC-norm gebruiken om de verkeersbelasting te berekenen. Dat is trouwens ook het geval wanneer je je auto opnieuw inschrijft na 2020.

Wordt er een andere verkeersbelasting berekend voor bepaalde voertuigen?

In twee situaties betaal je een ander bedrag voor je verkeersbelasting:

 • Als je rondrijdt met een oldtimer, betaal je enkel een zogenaamde forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting. Dit is een vast bedrag voor elke oldtimer, zonder dat men kijkt naar fiscale pk’s of milieukenmerken. Daarvoor moet je trouwens niet eens rondrijden met een speciale oldtimer-nummerplaat. De enige voorwaarde is dat de eerste inschrijving van je wagen minstens 27 jaar geleden gebeurde. Verder hoef jij niets te doen: de overheid regelt alles automatisch. Ook voor kampeer- en bootaanhangwagens geldt dit trouwens.
 • En rijd je met een wagen op LPG? Dan zal de Vlaamse Belastingdienst naast de klassieke jaarlijkse autotaks ook een aanvullende verkeersbelasting berekenen. Zelf hoef je hier niets voor te doen: de overheid ontvangt automatisch je gegevens via de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) of de autokeuring. De hoogte van de aanvullende verkeersbelasting, die hangt volledig af van het aantal fiscale pk’s van je wagen.

Wanneer wordt de verkeersbelasting niet berekend?

Ook dit hangt af van je woonplaats. In Vlaanderen zal je bijvoorbeeld geen verkeersbelasting betalen als …

 • … je het voertuig enkel en alleen gebruikt als om een persoon met een handicap te vervoeren. De voorwaarden hiervoor zijn specifiek. Je moet zelf een invaliditeitsattest met vermelding van vrijstelling op de verkeersbelasting aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Zij bekijken dan voor jou of je onder de voorwaarden valt en dus geen verkeersbelasting moet betalen.
 • je oorlogsinvalide bent, met een invaliditeitspensioen van minimaal 60%. Uitzonderingen op dit percentage worden gemaakt onder bepaalde omstandigheden. Ook hiervoor moet je zelf een attest aanvragen bij de Pensioendienst van de overheidsdienst die het pensioen heeft toegekend.
 • … je hebt gekozen voor een wagen die enkel en alleen op elektriciteit of waterstof rijdt. Dan betaal je helemaal geen jaarlijkse verkeersbelasting. Dit geldt niet als je de wagen in leasing gebruikt.

Ook plug-in hybride voertuigen en wagens die op aardgas rijden moeten tot eind 2020 geen jaarlijkse verkeersbelasting betalen. Deze tijdelijke vrijstelling valt nadien weg. Ook voor wagens die voor 2021 werden ingeschreven zal vanaf dan jaarlijks een autotaks betaald moeten worden.

verkeersbelasting

Hoe regel je de betaling van de verkeersbelasting?

De belastingdienst van het gewest in kwestie zal je automatisch een brief bezorgen. Hierop staat het bedrag van je jaarlijkse verkeersbelasting. Die autotaks moet ten laatste twee maanden na het opsturen van het aanslagbiljet worden betaald, op het rekeningnummer van de belastingdienst. Beide gegevens worden duidelijk in de brief vermeld. Denk eraan dat je bank een paar dagen nodig heeft om het geld op de rekening van de belastingdienst te zetten. Schrijf dus op tijd over!

Betaal je te laat? Dan kan de overheid extra nalatigheidsinteresten aanrekenen en zelfs een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De politie zal je dankzij hun slimme camera’s met nummerplaatherkenning mogelijk ook aan de kant zetten. In dit geval kunnen ze je verplichten om onmiddellijk de verkeersbelasting te betalen.

Kun je bezwaar maken op de verkeersbelasting?

Absoluut. Ben je niet akkoord met hoe Vlaanderen je verkeersbelasting berekend heeft? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Belangrijk is wel dat je alles goed motiveert, voorziet van de nodige bewijsstukken en ook de nodige gegevens zoals je naam en rijksregisternummer meestuurt. Onderteken zeker ook je brief.

Het bezwaar op je verkeersbelasting dien je vervolgens in bij de Vlaamse Belastingdienst, op een van de volgende drie manieren:

 • Opsturen naar Vaartstraat 16, 9300 Aalst,
 • faxen naar 053/72.23.75,
 • bezorgen via het online loket.

Hiervoor heb je drie maanden plus drie werkdagen de tijd, na de verzenddatum die op het aanslagbiljet staat.

Wat met de verkeersbelasting bij het schrappen van je nummerplaat?

De autotaks en de inschrijving van je auto hangen nauw aan elkaar samen. Als je je wagen niet meer gebruikt, is het dus belangrijk om de nummerplaat terug aan de DIV te bezorgen. Op die manier schrijf je je auto uit, wat zeker aangeraden is als je niet van plan bent om een nieuwe auto te kopen. Doe je dit niet, dan zal de belastingdienst je verkeersbelasting verder blijven berekenen.

De Dienst voor Inschrijving van Voertuigen bezorgt je nadien nog een schrappingsattest. Zelf brengen ze voor jou de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte. Die kijken vervolgens op hun beurt na of een deel van de verkeersbelasting door hen moet worden terugbetaald. Hou er daarbij wel rekening mee dat de autotaks wordt berekend per begonnen maand en dus niet per dag. En een forfaitaire verkeersbelasting, die wordt sowieso nooit terugbetaald.

In dit artikel