Rechtsbijstand auto


Rechtsbijstand voor je auto. Er blijken maar weinig mensen te zijn, die weten waarvoor het precies dient. En dat terwijl een rechtsbijstand voor je auto meestal heel wat stress én kosten vermijdt, als je het nodig blijkt te hebben. Precies daarom leggen we je hieronder in detail uit wat het is.

Na een ongeval met je wagen moeten de verzekeraars altijd de verantwoordelijke voor de schade bepalen. Of in mensentaal, wie er in fout is. En precies daar blijkt een rechtsbijstand auto meer dan eens nodig te zijn. Want in ongeveer één op vijf dossiers komen er moeilijkheden bovendrijven. De tegenpartij is bijvoorbeeld niet akkoord met de toegeschoven verantwoordelijkheid. Of jij bent niet tevreden over de schadevergoeding. Op zo’n moment moet je gerechtelijke stappen zetten, zonder kennis van zaken. Wat is de procedure? Welke advocaat heb je nodig? En hoeveel gaat alles kosten? Wel, dan neemt je rechtsbijstand auto de zaken over.

Wat is een rechtsbijstand auto?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je je rechten kent en een procedure kunt starten, wanneer je een discussie hebt over je wagen. En dat zowel bij een burgerlijke als strafrechtelijke zaak. Denk maar aan een ongeval met onenigheid over de schuldige, maar ook na een snelheidsovertreding en bijhorend bezoek aan de politierechter. Daarbij kan zowel worden gediscussieerd over de schuldvraag, als de hoogte van vergoedingen.

De rechtsbijstand auto zorgt zowel voor de administratieve als juridische hulp door specialisten. Zo is er het starten van het onderzoek, het beheren van het dossier en het inschakelen van advocaten en deurwaarders. Alle gerechtskosten en erelonen worden vervolgens door de verzekering betaald. Inclusief deze van de tegenpartij, wanneer je de zaak toch zou verliezen.

De rechtsbijstand auto is een aanvulling op je BA-autoverzekering en is niet verplicht. Ze dekt problemen in alle landen die op je groene kaart vermeld staan. Hou wel rekening met de zogenaamde interventiedrempel. Dit betekent dat je meestal pas een zaak kan starten, bij een minimaal verwacht bedrag aan schadevergoeding. Ook zullen bijna alle rechtsbijstandverzekeringen slechts een maximaal bedrag aan erelonen op zich nemen.

In welke situaties is een rechtsbijstand auto interessant?

Bij schadegevallen met de nodige discussies is de rechtsbijstand auto vooral handig, wanneer je zelf een vergoeding moet krijgen van iemand anders. Zo wordt vaak ook al een voorschot op de schadevergoeding van de tegenpartij uitbetaald. In tegenstelling tot de rechtsbijstand auto helpt je BA-autoverzekering je namelijk enkel verder, wanneer jij verantwoordelijk bent voor schade bij de tegenpartij.

Daarnaast komt een rechtsbijstand auto zeker van pas bij:

Een overtreding, waarbij je voor de politierechter moet verschijnen. Een advocaat zal je dan verdedigen. Denk er wel aan: bij dronken rijden komen de meeste polissen niet tussenbeide.

Een administratief geschil met de overheid. Bijvoorbeeld wanneer je onterecht een rode kaart van de autokeuring kreeg. Of denkt te veel BIV (Belasting op de Inverkeerstelling) te hebben betaald.

Een contractuele discussie met iemand anders. Dat kan met een garagist zijn over de verkoop van je auto, maar ook met een carrosseriebedrijf over een uitgevoerde herstelling. Of met de carwashuitbater, wanneer je wagen beschadigd geraakt.

Een onenigheid met je verzekeraar, over zaken zoals de opvolging van een dossier of een expertiseverslag na een ongeval.

Een tip: kijk steeds naar de dekking van de zogenaamde contractuele en extra-contractuele verantwoordelijkheid. Wanneer je enkel voor het tweede kan aankloppen bij je rechtsbijstandverzekering, ben je niet verzekerd voor de contractuele rechtszaken uit de opsomming hierboven. Elke verzekeraar bepaalt namelijk zelf welke situaties onder de polis vallen.

Hoe werkt een rechtsbijstand auto?

Om te beginnen deze belangrijke tip: neem eerst contact op met je verzekeraar om de rechtsbijstand auto in te schakelen, voordat je zelf langsgaat bij een advocaat of een procedure in gang zet. Anders zal het ereloon en eventuele andere kosten niet terugbetaald worden door je polis.

Een rechtsbijstand auto werkt altijd op deze manier:

– Allereerst zal je BA-autoverzekering voor de klassieke verdediging zorgen, wanneer je een schadegeval hebt. De bedoeling is om zo eenvoudig de aansprakelijke te bepalen.

– Wanneer de eerste onenigheid ontstaat, kan je je rechtsbijstand auto inschakelen. Hierbij zullen specialisten eerst een minnelijke schikking proberen te regelen. De bedoeling is een dure rechtszaak te vermijden, waarbij jij ook langer op de uitspraak zou moeten wachten.

– Wanneer de minnelijke schikking niet klaargespeeld kan worden, kan jij de vraag stellen om naar de rechtbank te stappen. Jij kiest daarbij altijd de advocaat. De rechtsbijstandverlener bekijkt vervolgens de zaak en gaat al dan niet akkoord met het starten van de procedure. Ook de advocaat doet dit. Geeft minstens één van beide een ‘ja’, dan worden alle gerechtskosten door de polis betaald. Wanneer beide negatief antwoorden, betaalt de rechtsbijstand auto de helft.

Vervolgens ga je naar de rechtbank. Op het einde van de procedure volgt de uitspraak. Krijg je daarbij toch gelijk, hoewel je verzekeraar en advocaat niet akkoord gingen met het starten van de zaak? Dan krijg je toch nog alles terugbetaald.

Daarnaast zal de verzekeraar meestal zelf de rechtsbijstand inschakelen, wanneer:

 • Er twee verschillende aanrijdingsformulieren zijn
  ingevuld, die elkaar tegenspreken,
 • het ongeval in het buitenland gebeurde,
 • er een fietser of voetganger bij betrokken is,
 • jij of de tegenpartij onder invloed van drank of drugs reed,
 • er documenten niet in orde waren,
 • jij of de tegenpartij niet verzekerd is

Welke soorten rechtsbijstand auto zijn er?

– Om te beginnen is er de aanvullende rechtsbijstand, bij de BA-verzekering. Deze helpt je enkel bij een discussie rond je wagen. Ze is goedkoper en administratief eenvoudiger om te regelen.

– Daarnaast is er de aparte rechtsbijstand. Afhankelijk van je specifieke polis komt deze tussen bij zowat eender welk geschil: van een zware verkeersovertreding tot een probleem bij je nieuwbouw en een echtscheiding. Met één polis vervang je zo aanvullingen op je auto-, brand- en familiale verzekering. De keerzijde van de medaille is dat deze rechtsbijstand meestal een stuk duurder uitvalt.

Is de rechtsbijstand auto fiscaal aftrekbaar?

Ja, maar enkel wanneer je een aparte, complete rechtsbijstand hebt die ook helpt bij andere juridische problemen. Een aanvulling van je BA-autoverzekering is dus niet voldoende. Sinds 1 september 2019 is er een fiscaal voordeel tot maximaal 124 euro. Concreet zorgen premies tot 310 euro voor een belastingvermindering van 40 procent.

De polis moet minimaal deze zaken dekken:

 • Administratief recht,
 • arbeidsrecht,
 • bouwrecht,
 • burgerlijk verhaal (bijvoorbeeld: wanneer je een schadevergoeding van een aansprakelijke tegenpartij wil na een verkeersongeval),
 • echtscheidingsrecht,
 • erf-, schenkings- en testamentair recht,
 • fiscaal recht,
 • personen- en familierecht,
 • strafrecht,
 • verbintenissenrecht (bijvoorbeeld: wanneer je iets online koopt).

Daarbovenop moet de rechtsbijstandverzekering minstens tussenkomen in 13.000 euro aan kosten bij burgerlijke zaken en 13.500 euro bij strafrechtelijke zaken.

Op zoek naar een rechtsbijstand auto? Dan is de mobiliteitsverzekering iets voor jou. Zo ben je altijd verzekerd, hoe je ook onderweg bent.

Bereken nu je prijs

In dit artikel