Beste klanten, wij werken en blijven bereikbaar om jou te helpen. Voor meer informatie klik hier

Lage-emissiezone (LEZ) Antwerpen – Mag jouw auto binnen?


Antwerpen is sinds februari 2017 de allereerste Belgische stad met een lage-emissiezone. De zone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos).

Mag mijn auto de lage-emissiezone Antwerpen nog in?

Of jouw wagen LEZ-proof is, wordt bepaald door de categorie en de euronorm van je voertuig. De euronorm hangt samen met het type brandstof en de ouderdom van je auto. Vooral diesel- en oudere benzinewagens worden geweerd uit de Antwerpse lage-emissiezone.

Bereken of jouw wagen LEZ Antwerpen binnen mag op emissiezone.be :

Waarom heeft Antwerpen de LEZ ingevoerd?

De metingen liegen er niet om: fijn stof en roet zijn bezoedelen al decennialang de Antwerpse lucht én de luchtwegen. Met het invoeren van de lage-emissiezone hoopt het stadsbestuur de schadelijke effecten van deze verontreiniging op milieu en gezondheid drastisch terug te dringen. Het drukke autoverkeer in Antwerpen is in grote mate verantwoordelijk voor de vervuiling, dus worden de meest vervuilende wagens uit de stad geweerd. In 2020 en 2025 volgen er nog strengere LEZ-voorwaarden, met als doel de Antwerpse lucht steeds schoner te krijgen, zowel voor bewoners als bezoekers.

Over welk gebied strekt de LEZ zich uit?

De lage-emissiezone omvat de hele Antwerpse binnenstad (tot aan de ring) en een deel van Linkeroever, aan de overkant van de Schelde. Speciale verkeersborden duiden aan waar je de LEZ in- of uitrijdt.

lez kaart antwerpen

Voor welke voertuigen gelden de LEZ-voorwaarden?

De LEZ-toegangsvoorwaarden gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine, aardgas of lpg rijden. De tabellen hieronder geven aan onder welke voorwaarden jouw wagen de Antwerpse lage-emissiezone in mag rijden. Nu en in de toekomst.

Diesel

sinds 1 februari 2017Vanaf 1 januari 2020Vanaf 1 januari 2025
Euro 6ToegangToegangToegang
Euro 5
(of EEV)
ToegangToegangToegang na betaling
Euro 4ToegangToegang na betalingGeen toegang
Euro 3
met roetfilter
ToegangGeen toegangGeen toegang
Euro 3
zonder roetfilter
Toegang na betalingGeen toegangGeen toegang
Euro 2Geen toegangGeen toegangGeen toegang
Euro 1Geen toegangGeen toegangGeen toegang
Vóór de euronormenGeen toegangGeen toegangGeen toegang

 

Benzine, aardgas en lpg

 
Sinds 1 januari 2017Vanaf 1 januari 2020Vanaf 1 januari 2025
Euro 6ToegangToegangToegang
Euro 5ToegangToegangToegang
Euro 4ToegangToegangToegang
Euro 3ToegangToegangToegang
Euro 2ToegangToegangGeen toegang
Euro 1ToegangGeen toegangGeen toegang
Vóór de euronormenGeen toegangGeen toegangGeen toegang

Voor welke voertuigen geldt een uitzondering?

Bepaalde voertuigen mogen wél de stad in, zelfs als ze niet aan de Antwerpse LEZ-voorwaarden voldoen. Deze wagens hoeven zich ook niet te registreren of te betalen:

 • Dieselauto’s met euronorm 3 met een roetfilter (waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd)
 • Elektrische auto’s, auto’s op waterstof en plug-in-hybride auto’s
 • Hulpdiensten: ambulances, politie- en brandweerwagens
 • Landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV
 • Voertuigen van de krijgsmacht
 • Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met een handicap

Moet ik mijn auto registreren om LEZ Antwerpen binnen te rijden?

Sommige wagens mogen enkel nog de Antwerpse binnenstad in na registratie op lez.antwerpen.be. Deze registratie is gratis en eenmalig* en moet ten laatste 24 uur na het betreden van de LEZ gebeuren.

 • Dieselauto’s met euronorm 3, met een roetfilter (waarvoor geen Vlaamse premie werd aangevraagd)
 • Vervoer voor personen met een handicap (als ze beschikken over een speciale parkeerkaart én een aangepaste wagen of recht op verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg)
 • Auto’s die in werkelijkheid een andere (betere) euronorm hebben dan opgenomen in de LEZ-databank (dit moet aangetoond worden aan de hand van een officieel document van de autofabrikant / een overheidsinstantie of een Europees gelijkvormigheidsattest)

*Opgelet: in 2020 en 2025 worden de toegangsvoorwaarden verstrengd en zal je wél opnieuw je wagen moeten registreren.

Deze voertuigen mogen na betaling binnen in de lage-emissiezone:

 • dieselvoertuigen met euronorm 3 zonder roetfilter
 • oldtimers met een minimumleeftijd van 40 jaar
 • sommige beroepsgebonden dieselvoertuigen met euronorm 2 of 3 zonder roetfilter

Niet toegelaten voertuigen kunnen maximaal 8 keer per jaar de binnenstad in na aankoop van een LEZ-dagpas. Deze pas kost 35 euro en geeft je toegang tot de lage-emissiezone op de gekozen dag, tot zes uur de volgende ochtend.

Waar kan ik een LEZ-dagpas kopen?

Er zijn twee manieren om een LEZ-dagpas te kopen:

 • Online, op lez.antwerpen.be. Hier kan je ten vroegste 4 maanden op voorhand en ten laatste op de dag zelf een dagpas kopen.
 • Via de nieuwe touchscreen parkeerautomaten in en rond de stad. Hier kan je je dagpas één dag op voorhand of op de dag zelf kopen. Onderstaande kaart duidt de locaties van deze dagpasautomaten aan:

Wat zijn de LEZ-regels voor een buitenlandse nummerplaat?

Alle auto’s die wél aan de LEZ-normen voldoen, maar een buitenlandse nummerplaat hebben, mogen de lage-emissiezone Antwerpen binnen na registratie. Alleen voor Nederlandse nummerplaten geldt een uitzondering: Nederlandse LEZ-proof wagens mogen zonder registratie het afgebakende gebied in, omdat Antwerpen sowieso toegang heeft tot de Nederlandse nummerplatendatabank.

Hoeveel bedragen de boetes voor overtredingen in LEZ Antwerpen?

Voor een eerste overtreding in LEZ Antwerpen betaal je 150 euro. De tweede (binnen het jaar) kost je 250 euro en voor elke volgende overtreding tel je 350 euro neer. En dat die beboetingen ook werkelijk plaatsvinden, bewijzen de cijfers: in 2017 leverden de LEZ-boetes de stad zo’n 10 miljoen euro op.
Overtredingen worden geregistreerd door een zeventigtal slimme camera’s, verspreid over de binnenstad en binnensingel.

Kan ik een LEZ-boete betwisten?

Een bezwaar indienen tegen een onterechte LEZ-boete kan enkel met het bezwaarformulier dat je bij de boete ontvangt.

 • Bij het formulier voeg je alle argumenten en bewijsstukken, zoals het inschrijvingsbewijs, het Europees gelijkvormigheidsattest van je wagen of een officieel bewijs van hogere euronorm
 • Het bezwaarformulier en alle bijlagen moeten aangetekend verstuurd worden naar: Stad Antwerpen, t.a.v. Stadsontwikkeling lage-emissiezone, Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen.
 • Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete
In dit artikel