Groene kaart voor je auto


De groene kaart is een van de belangrijkste documenten van je auto. Men zegt bovendien dat zo’n groene kaart altijd in het handschoenenkastje moet liggen. Maar waarvoor dient de groene kaart eigenlijk? Wat staat er allemaal op, bijvoorbeeld? En heeft deze wel echt die kleur? Wij zochten het voor je uit.

Wat is een groene kaart?

Wel, volgens de Belgische wet heet dit het Officieel Internationaal Verzekeringsbewijs. In gewone mensentaal: de groene kaart is het document waarmee je makkelijk aantoont dat je verzekerd bent voor het voertuig waarmee je rondrijdt.

Het gaat daarbij wel enkel over de wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, die schade van anderen bij een ongeval in fout dekt. Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars controleert je gegevens en is de uitgever van de groene kaart, terwijl je eigen verzekeraar het document aan je zal bezorgen.

Nog goed om weten: sinds 1 juli 2020 heeft de groene kaart een witte achtergrond. Heb je een oude versie op het gekende groene papier? Dan is deze nog gewoon geldig tot 31 december 2021. Bovendien zijn autoverzekeraars niet meer verplicht om je een papieren versie te bezorgen. In dat geval moet jij ze zelf afdrukken, om bij je te hebben in de auto.

Waar moet ik de groene kaart bewaren?

In België is het verplicht om de papieren versie van de groene kaart op elk moment in je auto te hebben liggen, als je op de openbare weg of publiek toegankelijk terrein bent. Net zoals documenten zoals het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs, dus. Het is namelijk belangrijk dat je de groene kaart steeds aan de politie kan tonen, wanneer die daarom vraagt. Ook in de situatie waarin je naar de autokeuring moet, is dit trouwens het geval.

Nog goed om weten: in de andere landen van de Europese Unie geldt die verplichting niet. Daar gaat men ervan uit dat de politie via de databanken kan achterhalen of je verzekerd bent. En kom je in België met een auto waar een nummerplaat van elders uit de EU op hangt? Ook dan moet je in ons land toch niet verplicht de groene kaart in het handschoenenkastje hebben liggen.

Toch raden we je aan om de papieren versie van de groene kaart altijd in de auto te laten. Ook als je in het buitenland op vakantie bent, bijvoorbeeld. Het is namelijk enorm handig om bij de hand te hebben na een ongeval, om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Bovendien vermijd je misverstanden met lokale politiediensten die je taal niet spreken, wanneer zij je controleren.

Waar en hoe lang is de groene kaart geldig?

Welke periode het document bewijst dat je verzekerd bent, staat altijd duidelijk op de groene kaart zelf. Dit is in elk geval minstens 15 kalenderdagen het geval. En hoewel de wettelijke periode van een contract voor een autoverzekering één jaar is, kan de tijdspanne op je groene kaart toch korter zijn. Het hangt namelijk af van de betalingstermijnen die je hebt afgesproken. Met andere woorden: of je alles in één keer betaalt, of pakweg maandelijks. In dat laatste geval zal je verzekeraar doorheen het jaar bijvoorbeeld een paar keer een nieuwe groene kaart opsturen.

De groene kaart vermeldt ook in welke landen je verzekerd bent, met de officiële afkortingen van elk land. De letter ‘A’ staat bijvoorbeeld voor Oostenrijk. Is een land doorstreept? Dan is je groene kaart daar niet geldig. Je kan in dat geval aan je verzekeraar om een tijdelijke uitbreiding van je polis vragen. Of vlak voor de grens van het land in kwestie een extra verzekering afsluiten.

Goed om weten: de groene kaart moet volgens de Europese wet altijd alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) dekken. Dit zijn de 28 EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. België zelf heeft daarbij extra afspraken met Zwitserland, Kroatië, Servië, Marokko, Turkije en Tunesië. Ook in die landen kan je dus altijd terugvallen op je autoverzekering. Is een van hen toch doorstreept op je groene kaart? Vraag dan gewoon een nieuwe versie van het document aan je verzekeringsmaatschappij.

Wat staat er op een groene kaart?

Om te beginnen is het document altijd in één taal geschreven: Nederlands, Frans of Duits. Daarbij is de indeling van de groene kaart voor elke verzekeraar hetzelfde.

Groene kaart

Samengevat vind je op de papieren versie altijd de volgende zaken terug:

 • Het nummer van de groene kaart. Je vindt het terug in het gedeelte “landcode/code verzekeraar/nummer”. In België is dit in de praktijk altijd je polisnummer, dat je bijvoorbeeld ook moet invullen op een aanrijdingsformulier.
 • Het type voertuig, uitgedrukt in een letter. ‘A’ staat daarbij voor een personenwagen, terwijl ‘F’ de code is die een aanhangwagen aanduidt.
 • De nummerplaat en het chassisnummer van je voertuig.
 • Wat extra details over je voertuig. Met name het merk en specifieke model, wat eventueel wordt aangevuld met de kleur en de motorinhoud.
 • De naam en het adres van de persoon die de verzekering heeft genomen.
 • De periode waarin de groene kaart geldig is.
 • De landen die door het document zijn gedekt.
 • En tot slot de gegevens van de verzekeringsmaatschappij: naam, adres en handtekening.

De meeste verzekeraars zetten daarnaast ook nog wat extra contactgegevens bij, voor wanneer je een ongeval of pech hebt.

Wat als ik de groene kaart niet bij heb?

Aangezien het een verplicht boorddocument van je auto is, ben je niet in orde. Concreet kan je dus een boete krijgen, als de politie je tegenhoudt voor een controle. En erger nog: ze mogen je wagen in beslag nemen, tot het moment dat je een geldige groene kaart kan tonen. Neem dus niet het risico om zonder alle verplichte boorddocumenten rond te rijden, als je deze bijvoorbeeld bent kwijtgespeeld. Moet je de groene kaart zelf afdrukken? Zorg er dan voor dat het niet groter is dan een klassiek A4-document.

Mijn caravan of aanhangwagen en de groene kaart: hoe zit dat?

Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: alles hangt af van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het ding dat je gaat voorttrekken met je auto.

 • Is deze lager of gelijk aan 750 kilogram? Dan heb je geen aparte groene kaart nodig. De aanhangwagen moet niet worden ingeschreven en is verzekerd via de wagen die het voorttrekt. Je hangt er ook gewoon een duplicaat van de autonummerplaat op. Contacteer best wel even je verzekeraar. Die bekijkt dan of dit mee op de groene kaart van je wagen moet worden vermeld.
 • Is de MTM van de caravan of aanhangwagen groter dan 750 kilogram? In dat geval heeft deze sowieso een aparte groene kaart nodig, plus eigen inschrijvingsbewijs en nummerplaat.

Hoe lang moet ik wachten op mijn groene kaart?

Normaal gezien krijg je het document pas van je verzekeraar, nadat je de afgesproken premie hebt betaald. In de praktijk zullen enkele verzekeringsmaatschappijen toch al een voorlopige groene kaart voor een beperkte periode opsturen, wanneer je het contract bij hen hebt ondertekend.

Hou er ook rekening mee dat het document geen bewijs is van het betalen van je autoverzekering. Maar als je een origineel exemplaar van een groene kaart hebt, betekent het wel automatisch dat je tijdens de vermelde periode op je verzekeraar kan terugvallen bij een ongeval. Zelfs als je de som vergeten overschrijven hebt. En dat tot het moment waarop de verzekeraar je contract volgens de wettelijke opzegtermijnen heeft opgezegd.

Wat moet ik doen als mijn groene kaart gestolen is?

Net zoals bij alle andere verplichte boorddocumenten in je auto (bijvoorbeeld het roze of grijs-gele inschrijvingsformulier) moet je zo snel mogelijk een duplicaat ervan te pakken zien te krijgen. Concreet doe je dat via de volgende stappen:

 1. Vraag aan je verzekeraar een speciaal formulier, waarmee je een duplicaat van je inschrijvingsformulier kan aanvragen.
 2. Ga vervolgens naar de politie, om een attest van diefstal van je boorddocumenten te krijgen.
 3. Beide papieren stuur je nadien op naar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV): Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.
 4. Achter de schermen doet deze het nodige administratieve werk. Jij krijg automatisch het duplicaat van je groene kaart via de post.
In dit artikel