Garantie op je tweedehands wagen


Wat doe je als er problemen opduiken met je nieuwe tweedehandsauto? Heb je recht op een garantie op je auto, wat houdt dat in en hoe lang is die geldig?

Welke garantie krijg je via de dealer?

De wettelijke garantie

Als je een tweedehandsauto koopt bij een autohandelaar, krijg je minstens 1 jaar garantie. Volgens de wet heb je bij de aankoop van een tweedehandswagen recht op twee jaar garantie, maar de garage mag die garantie beperken tot 1 jaar. De autoverkoper moet dit dan wel duidelijk vermelden in de verkoopovereenkomst. Is dat niet het geval, dan heb je dus twee jaar garantie.

De commerciële of contractuele garantie

De autoverkoper kan je bovenop de wettelijke garantie ook een commerciële of contractuele garantie bieden, bijvoorbeeld op bepaalde onderdelen van je auto. De details en bepalingen van die garantie staan dan steeds vermeld in de verkoopovereenkomst.

De fabrieksgarantie

Koop je een recente tweedehandswagen, dan bestaat de kans dat er ook nog fabrieksgarantie op is. Dat is de garantie die de autofabrikant geeft op een nieuwe auto. Die garantie hangt af van merk tot merk en kan oplopen tot 7 jaar. Die garantie blijft ook doorlopen als de auto wordt verkocht en als koper van de wagen heb je er dus ook recht op.

De eerste zes maanden

Duiken er problemen op met je auto binnen de zes maanden nadat je de wagen gekocht hebt, dan gaat de wet ervan uit dat het gebrek al aanwezig was toen je de auto kocht. De verkoper moet dan bewijzen dat het probleem er nog niet was bij aankoop om de garantie te ontlopen. Na die eerste zes maanden is het de koper die moet kunnen bewijzen dat het gebrek er al was bij de aankoop om te kunnen genieten van de garantie.

Wat doe je als je problemen hebt met je tweedehandswagen?

Heb je na de koop van je wagen problemen met je auto, dan kan je ermee terug naar de garage waar je de auto hebt gekocht. Om te kunnen genieten van de garantie moet het gebrek er dus wel al zijn op het moment dat je de auto kocht.

Kan je een beroep doen op de garantie bij problemen met je auto? Dan zijn dit de verschillende mogelijkheden:

Herstel

De autohandelaar moet het probleem aan de wagen herstellen op eigen kosten.

Vervanging

Je kan de verkoper vragen om de auto te vervangen. Bij een tweedehandsauto is dit natuurlijk niet voor de hand liggend. De handelaar kan in dat geval een soortgelijke auto aanbieden. Als het gaat om een auto die minder waard is dan de wagen die jij kocht, krijg je er nog een vergoeding bij. Gaat het om een nieuwere, betere auto dan de jouwe, kan de verkoper je vragen het prijsverschil bij te passen.

Prijsverlaging

Je kan als koper een vermindering vragen van de prijs die je voor de auto hebt betaald.

Annulering van de verkoop

Je krijgt als koper het geld terug dat je betaald hebt voor de wagen. De verkoper mag in dit geval wel een bedrag aanrekenen voor het gebruik dat je als koper al had van de auto.

Als koper heb je in principe de keuze wat er verder moet gebeuren, tenzij een van de opties niet mogelijk is (bijvoorbeeld als een te vervangen onderdeel niet meer te krijgen is) of als je eis niet in verhouding staat met het gebrek (bijvoorbeeld als je de vervanging van de auto vraagt bij een makkelijk te herstellen defect).

Welke garantie krijg je bij een particulier?

Koop je een tweedehandsauto via een particulier dan betaal je over het algemeen 15 à 20% minder dan bij een garage. Het grote verschil is dat je bij een particulier geen garantie krijgt op de auto die je koopt, tenzij er nog een fabrieksgarantie op de auto zou zitten. Je kan bij de aankoop van je auto wel regelen dat de koop pas doorgaat als de wagen door de autokeuring raakt. Je kan dit laten opnemen als opschortende voorwaarde in een verkoopsovereenkomst.

Bij een verkoop tussen particulieren wordt aangenomen dat de koper weet in welke staat hij het voertuig aanschaft. Het is dus belangrijk om in dat geval de auto grondig te onderzoeken en een uitgebreide testrit te doen voor de koop. De Mobly Aankoopexpert kan je daarbij helpen.

Wat doe je als je problemen hebt met een particulier gekochte tweedehandswagen?

Heb je problemen met je tweedehandsauto en heb je die gekocht bij een particuliere verkoper, dan heb je geen garantie. Je kan dus niet bij de vorige eigenaar van de auto terecht om herstellingen te eisen, tenzij het gaat om een zogenaamd ‘verborgen gebrek’.

Wat is een verborgen gebrek?

Ben je ervan overtuigd dat het probleem met de auto er al was op het moment dat je de wagen hebt gekocht en is het geen zichtbaar probleem dat je had moeten zien bij de aankoop, dan gaat het om een verborgen gebrek. Dat verborgen gebrek moet wel aangetoond worden binnen een “korte termijn”. De wet is hier niet precies, maar over het algemeen wordt er gesproken over een paar maanden.

In die periode moet je de verkoper dagvaarden voor de rechter. De verkoper kan enkel aansprakelijk gesteld worden als je ervan overtuigd bent dat hij het defect aan je auto kende op het moment van verkoop en het verzweeg of heeft verdoezeld.

Heb je een verkoopovereenkomst getekend waarin een clausule is opgenomen dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor eventuele verborgen gebreken aan de auto, dan heb je ook geen recht op waarborg.

Wat kan je nog doen?

Bij een tweedehandswagen is het risico op defecten groter dan bij nieuwe auto’s. Wil je toch graag een garantie, ook als je een wagen koopt via een particulier, dan is er de Mobly autogarantie. Jij betaalt een maandelijks bedrag, Mobly regelt de reparaties. Je krijgt er ook een 24/7 bijstandsverzekering bovenop en de garantie is overdraagbaar als je de auto verkoopt. Dat wil zeggen dat de garantie doorloopt voor de volgende koper, een extra verkoopsargument om de auto makkelijk verkocht te krijgen.

In dit artikel