Het Europees aanrijdingsformulier invullen: dit moet je weten


Natuurlijk hoop je dat je nooit een ongeval hebt en een Europees aanrijdingsformulier moet invullen. Hoe dan ook is het goed om op voorhand te weten wat dit document precies is en welke stappen je doorloopt. Wij zetten ook de andere veelgestelde vragen op een rij.

Wat is een Europees aanrijdingsformulier?

Het Europees aanrijdingsformulier of ongevallenformulier is een document dat je vlak na elk ongeval samen met de tegenpartij(en) invult. Op dit document beschrijf je de omstandigheden van het auto-ongeval en de aangerichte schade aan jouw wagen en die van de tegenpartij. Met behulp van de gerichte vragen op het aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars zo snel uitmaken wie verantwoordelijk is voor het ongeval en de schade. Door het formulier zorgvuldig in te vullen vermijd je bovendien gerechtelijke stappen bij het afhandelen van het ongeval.

Het Europees aanrijdingsformulier is identiek in alle Europese landen. Als je dus een ongeval hebt in Europa geldt overal hetzelfde formulier. Zelfs zonder de taal van het land machtig te zijn, kan je dus het formulier eenvoudig invullen. Vergelijk simpelweg beide versies met elkaar. Gebruik geen leeg wit blad om de vaststellingen op te noteren.

Strikt juridisch gezien ben je niet verplicht een aanrijdingsformulier in te vullen. Maar als je de schade op je verzekering wil verhalen en problemen wil voorkomen bij geschillen of juridische procedures, is het beter om altijd een formulier in te vullen op het moment van het ongeval.

Hoe moet ik een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Het aanrijdingsformulier wordt altijd ingevuld door de partijen die betrokken zijn bij het ongeval, of door de politie ter plaatse. Op het formulier worden de betrokken partijen weergegeven als ‘Voertuig A’ en ‘Voertuig B’. Spreek dus op voorhand met de andere bestuurder af wie welk voertuig is bij het invullen van het aanrijdingsformulier. Elke partij krijgt een kopie van het formulier.

Het is belangrijk om het Europees aanrijdingsformulier goed in te vullen, zodat de schaderegeling door de verzekeringen snel kan verlopen. Daarom zijn er een aantal elementen die zeker op het blad moeten staan. Dit zijn de stappen waarmee je Europees aanrijdingsformulier volledig invult:

 1. Vul in waar en wanneer het ongeval plaatsvond. Duid ook aan of er eventuele andere schade is en of er gewonden zijn. Zijn er getuigen? Vul dan eveneens hun namen en contactgegevens aan.
 2. Vul de persoonlijke gegevens en deze van je voertuig in. Elke betrokken partij heeft een kolom: A en B. Daarvoor heb je je boorddocumenten zoals je groene kaart en je rijbewijs nodig.
 3. Geef aan waar je voertuig geraakt werd. Beschrijf ook de schade in detail.
 4. Kruis in jouw kolom de omstandigheden van het ongeval aan. Zorg ervoor dat jij en de tegenpartij onderaan noteren hoeveel vakjes er zijn aangeduid. Dit is belangrijk, om fraude te voorkomen.
 5. Maak een schets van het ongeval. Teken eenvoudig en volledig. Let er vooral op dat duidelijk is hoe de wagens ten opzichte van elkaar stonden.
 6. Teken allebei het Europees aanrijdingsformulier. Op deze manier bevestig je dat je akkoord gaat met alle gegevens op het document.
 7. Stuur het Europees aanrijdingsformulier zo snel mogelijk door naar je verzekeraar. Dit kan per e-mail of post. Alleen zo kan de verdere afhandeling van je schadeclaim gebeuren.

Geen enkel deel van het formulier vergeten invullen is belangrijk. Daarnaast is het echter ook belangrijk om dit correct te doen. Daarom geven we graag nog een aantal belangrijke tips mee:

 • Zorg ervoor dat alles leesbaar is. Wees ook concreet in je beschrijvingen en vermijd vaag taalgebruik.
 • Vermijd doorhalingen en schrappingen.
 • Vul slechts één ongevallenformulier in, voor beide partijen samen. Als jullie het oneens zijn kan je echter toch beslissen dat elke bestuurder een apart exemplaar invult.
 • Controleer de verklaringen en vermeldingen van de tegenpartij.
 • Verander niets meer aan het ongevallenformulier, nadat het door beide partijen is ondertekend.
 • Maak foto’s van de zichtbare schade, om mee te geven aan de verzekeraar.

Goed om weten: de inzittenden van de betrokken voertuigen kunnen nooit onafhankelijke getuigen zijn. Als er iemand het ongeval heeft zien gebeuren, kan je zijn of haar gegevens noteren op het aanrijdingsformulier, zoals het gsm-nummer of adres. De verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank houden geen rekening met getuigen die slechts op één exemplaar van het aanrijdingsformulier voorkomen.

Wanneer moet ik een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Na elk ongeval met de wagen vul je in principe een aanrijdingsformulier in. Je kan het Europees aanrijdingsformulier dus ook gebruiken om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn. Denk maar aan een botsing tegen een boom of een verkeerspaal, na een diefstal met schade of na een brand in de wagen.

Ook wanneer een politieagent een proces-verbaal heeft opgesteld van de situatie en de schade, vul je beter een Europees aanrijdingsformulier in. Zonder ingevuld formulier moet de verzekeringsmaatschappij de gegevens opvragen bij het parket. Zo loopt de schaderegeling vertraging op.

Hoe lang is een Europees aanrijdingsformulier geldig, nadat je het hebt ingevuld?

De wet schrijft voor dat je een aanrijdingsformulier binnen de week of acht dagen na het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij moet binnenbrengen. Je kan dit echter het best meteen na het schadegeval doen. Wacht je te lang, dan kan de verzekeraar of expert niet controleren of de schade die door het ongeval veroorzaakt werd wel dezelfde is als de schade aan je wagen op het moment van indienen. Probeer ook geen nieuw formulier in te vullen of te antidateren. Dit is fraude.

Is een Europees aanrijdingsformulier bindend?

Ja: in theorie komen beide partijen overeen met wat er op het document staat. Als jij en de tegenpartij het echter niet eens raken over de omstandigheden van het ongeval, mogen jullie elk een aanrijdingsformulier invullen. Ook als een politieagent het aanrijdingsformulier heeft ingevuld, heb je het recht om niet akkoord te gaan. De verzekeraar of eventueel de rechtbank zal dan uitsluitsel moeten brengen.

Waar kan ik een Europees aanrijdingsformulier krijgen?

In principe geeft je verzekeraar je steeds een ongevallenformulier bij het afsluiten van de wettelijke verplichte autoverzekering. Als je geen exemplaar gekregen hebt, kan je er altijd nog een aanvragen. Het is aangeraden om steeds een Europees aanrijdingsformulier in de wagen te hebben liggen. Na een ongeval ontvang je telkens een nieuw exemplaar als je bij je verzekeraar aangifte doet van een schadegeval. Je kan ook een nieuw exemplaar aanvragen als je je aanrijdingsformulier kwijt bent.

Heeft geen van beide partijen een Europees aanrijdingsformulier in de auto liggen? Schrijf dan een verklaring op een blanco blad papier. Zorg er echter voor dat alle belangrijke informatie genoteerd staat en de verklaring ondertekend is door beide partijen. Er bestaan ook verschillende applicaties voor de smartphone, waarmee je een aanrijdingsformulier kan opstellen. Zo is er de app Crashform voor Android en iPhone, gelanceerd door de Belgische verzekeringssector.

In dit artikel