De CO2-uitstoot van je auto berekenen? Dat doe je zo


De CO2-uitstoot van auto’s gaat al enkele jaren opnieuw de hoogte in. De stijging van het aantal SUV’s en benzinewagens is daar een belangrijke oorzaak van. In 2019 was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe leasingwagens 116,5 g/km, terwijl dit bij nieuwe particuliere auto’s zelfs 125 g/km was. Om je een idee te geven: vanaf 2021 moet elke wagen die van de band rolt aan de strenge Europese uitstootnorm van 95 gram CO2 per kilometer voldoen.

Wat is CO2-uitstoot?

CO2 of koolstofdioxide is de chemische benaming voor koolzuurgas. Net zoals waterdamp is deze een belangrijk broeikasgas in natuurlijke toestand. Het is kleurloos, inert en niet-giftig en blijft ongeveer 100 jaar in de lucht hangen.

CO2-uitstoot ontstaat bij de verbranding van koolstofverbindingen in aanwezigheid van zuurstof. Heel wat natuurfenomenen zorgen hiervoor. Denk maar aan het uitademen van planten, dieren en mensen. Daarnaast komt dit ook voor bij vulkaanuitbarstingen, bosbranden en het ontbinden van dood weefsel van dieren of planten. CO2 speelt dus een cruciale rol in de koolstofcyclus en de levensloop van levende wezens en planten. Desondanks zorgt een te hoge CO2-uitstoot voor heel wat schadelijke effecten.

Door toedoen van de mens neemt de CO2-uitstoot alsmaar meer toe. Tijdens de voorbije twee eeuwen steeg dit cijfer zelfs met 30%. Bij heel wat verbrandingsprocessen en bij de meeste petrochemische en industriële werkzaamheden is er sprake van uitstoot van broeikasgassen. De CO2-uitstoot heeft een bijzonder schadelijk effect op het milieu, waaronder de opwarming van de aarde.

Hoe bereken ik de CO2-uitstoot van mijn auto?

  • Eén liter diesel weegt 835 gram. Diesel bestaat daarbij voor 86,2% uit koolstof, of 720 gram per liter. Om deze koolstof te verbranden en om te zetten in CO2 is er 1920 gram zuurstof nodig. Opgeteld levert dit 2.640 gram CO2-uitstoot per liter diesel op. Vervolgens moet je kijken naar het brandstofverbruik van je auto om de totale CO2-uitstoot per km te kunnen berekenen. Een wagen met een verbruik van 5 liter per 100 kilometer heeft bijvoorbeeld een gemiddelde uitstoot van 132 gram CO2 per km (2.640 gram x 5 / 100). Wanneer je jaarlijks 15.000 kilometers aflegt komt dit neer op 1,98 ton CO2 per jaar.
  • Benzine vervuilt op een andere manier dan diesel. Om te beginnen weegt één liter benzine 750 gram. Benzine bestaat voor 87% uit koolstof, of 652 gram per liter. Om deze koolstof te verbranden en om te zetten in CO2 is er 1.740 gram zuurstof nodig. Opgeteld zorgt dit voor een CO2-uitstoot van 2.392 gram per liter benzine. Een wagen met een verbruik van 5 liter per 100 km heeft dus een gemiddelde uitstoot van 120 gram CO2 per km (2.392 x 5 / 100).

Over het algemeen zorgt een dieselwagen voor minder CO2-uitstoot dan een benzinewagen. Dieselmotoren verbruiken namelijk minder brandstof dan benzinemotoren voor dezelfde afstand. Bepaalde wagens doen het zelfs tot ongeveer 25% beter. In de praktijk kan dit echter verschillen van model tot model. Dieselwagens zijn bijvoorbeeld doorgaans groter dan benzinewagens. Daartegenover staat ook dat diesel meer stikstofoxide (Nox) oplevert.

Twijfel je tussen een benzine of diesel? Een tip: hou altijd rekening met de lage-emissiezones in België. De euronorm bepaalt daarbij of je al dan met je auto in het gebied mag rijden.

Wat is de CO2-uitstoot van CNG-auto’s?

Aardgas of Compressed Natural Gas (CNG) is op zich een milieuvriendelijker alternatief dan benzine of diesel. De CO2-uitstoot ligt ongeveer 7 tot 20% lager dan bij benzine- of dieselwagens. Het aardgas dat normaal gesproken in huis wordt gebruikt perst men hierbij samen bij een druk van 200 tot 300 bar. In België rijden er ondertussen al ongeveer 16.000 auto’s rond op CNG.

Let op: CNG is niet hetzelfde als Liquid Petroleum Gas (LPG). Dit laatste is namelijk een mengeling van propaan en butaan, samengeperst bij een druk van 5 tot 7 bar. CNG onder druk kan bij kamertemperatuur in gasfase worden opgeslagen. In tegenstelling tot LPG is CNG bovendien lichter dan lucht. Het parkeerverbod in ondergrondse garages geldt dus niet voor auto’s die op CNG rijden.

Sinds 1 januari 2021 is er in Vlaanderen voor CNG-auto’s geen vrijstelling meer van de Belasting op de Inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Als kmo of grote onderneming is er in bepaalde gevallen een premie mogelijk. In Wallonië krijg je als particulier een premie van 500 euro als je voor 1 juli 2021 een auto op aardgas bestelt.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de CO2-uitstoot van mijn auto?

Als eigenaar van een motorvoertuig moet je de Belasting op de Inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting betalen, alvorens je de openbare weg op mag. Hoeveel CO2 je auto uitstoot maakt in Vlaanderen altijd deel uit van de formule om het bedrag te bepalen. Hoeveel euro er per gram bijkomt is echter niet zo eenvoudig te vertellen. De algemene spelregel is echter wel duidelijk: je betaalt meer belastingen bij een hogere CO2-uitstoot.

In Wallonië geldt het eco-malussyteem. Naast het fiscale basisbedrag (onder andere op basis van het motorvermogen) voegt men dit aspect toe. Stoot je wagen meer dan 146 gram per kilometer aan CO2 uit? Dan betaal je extra belastingen. Hieronder zie je het bedrag per categorie aan CO2-uitstoot:

tabel-eco-malus-systeem-wallonie-CO2-uitstoot

Voertuigen met een CO2-uitstoot tussen 71 en 145 g betalen niets extra. Bij een uitstoot lager dan 71 gram CO2 per kilometer krijgen eigenaars via een ecobonus een vermindering op hun belasting.

In dit artikel