Beste klanten, wij werken en blijven bereikbaar om jou te helpen. Voor meer informatie klik hier

Belasting op de Inverkeerstelling (BIV)


Ben je van plan om een splinternieuwe auto te kopen? Of heb je het voor jou perfecte tweedehands exemplaar gespot? Super! Maar denk er wel even aan dat bij de aankoop van een nieuwe wagen ook een aantal extra kosten komen kijken. De zogenaamde belasting op de inverkeerstelling of BIV is daar een belangrijk voorbeeld van.

Wat is de BIV?

Elke keer een voertuig in België wordt ingeschreven, moet er een belasting op de inverkeerstelling worden betaald. Dat is niet alleen zo wanneer jij als particulier of bedrijf een nieuw voertuig koopt, maar ook wanneer je deze tweedehands van een vorige eigenaar overneemt en zo op jouw naam laat zetten.

Je betaalt als het ware een inschrijvingstaks, omdat jijzelf een extra voertuig gaat gebruiken op onze Belgische wegen. En die moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Belangrijk om weten is dat de belasting op de inverkeerstelling of BIV maar één keer moet worden betaald. Dit in tegenstelling tot de verkeersbelasting, waarvan het overschrijvingsformulier elk jaar op de deurmat valt.

Voor welke voertuigen geldt de BIV?

Je moet de belasting op de inverkeerstelling betalen als je een motorvoertuig in België koopt en inschrijft, dat onder een van deze categorieën valt:

 • Personenauto’s
 • Auto’s voor zowel vervoer van personen als zaken
 • Minibussen
 • Quads
 • Motorfietsen met een motorinhoud van meer dan 50 cc
 • Boten
 • Vliegtuigen

Goed om weten wanneer je nog volop je personenauto aan het kiezen bent: elektrische wagens, plug-in hybrides en voertuigen die op waterstof of aardgas (CNG/LNG) rijden moeten in Vlaanderen geen belasting op de inverkeerstelling betalen. Let wel op: deze vrijstelling op de BIV moet je zelf aanvragen. Ze word je dus niet automatisch toegekend. Bovendien geldt deze vrijstelling niet bij leasing en dus alleen wanneer je de wagen op eigen naam koopt.

Naast deze bovenstaande, zelf aan te vragen vrijstellingen wordt er automatisch geen inschrijvingstaks aangerekend voor deze voertuigen:

 • Kampeerwagens (ook wel mobilhomes genaamd)
 • Lichte vrachtwagens
 • Vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton
 • Motorfietsen, speed pedelecs en lichte vierwielers die een cilinderinhoud van minder dan 251 cc hebben
 • Motorfietsen die uitsluitend werken op waterstof of een elektrische motor (enkel als deze niet worden geleased).

De BIV berekenen, hoe doe je dat?

Hoeveel je precies moet betalen aan inschrijvingstaks, hangt allereerst af van waar jij precies woont. Elk gewest berekent de inschrijvingstaks namelijk op zijn eigen manier. Woon je in Vlaanderen, dan zal de Vlaamse Belastingdienst bijvoorbeeld de rekening voor je maken. Ben je daarentegen een Nederlandstalige die in Brussel woont, dan is je BIV berekenen de verantwoordelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Over alle gewesten heen blijft de conclusie wel grotendeels hetzelfde: je betaalt meer belasting op de inverkeerstelling, naarmate je wagen meer power onder de motorkap heeft en meer energie verbruikt.

BIV

De BIV in het Vlaams Gewest

Het belangrijkste onderscheid dat de Vlaamse Belastingdienst maakt wanneer ze je BIV berekenen, is of je het voertuig gaat leasen of zelf aankoopt.

Laten we om te beginnen eens kijken naar de standaard belasting op de inverkeerstelling voor een voertuig dat je zelf koopt en op jouw naam inschrijft. De tijd dat men in Vlaanderen daarbij enkel naar de fiscale pk’s keek, ligt alweer even achter ons. Vandaag houdt het Vlaams Gewest voor de inschrijvingstaks rekening met vier aspecten van je voertuig. Of anders gezegd: je kan op vier manieren de belasting op de inverkeerstelling zelf wat minder duur maken. De focus ligt daarbij vooral op de milieukenmerken van je wagen:

De CO2-uitstoot. Hoe meer van de milieuvervuilende stof je wagen tijdens het rijden in de lucht blaast, hoe hoger de BIV van je wagen. Indien de belastingdienst deze uitstoot niet kent, maakt zij een schatting op basis van het type brandstof, de cilinderinhoud en de euronorm.

De Euronorm gecombineerd met de aanwezigheid van een roetfilter. Deze zogenaamde emissienorm wordt toegepast voor alle voertuigen in de Europese Unie en is ook een maatstaf qua luchtvervuiling. Je kent de Euronorm vast ook van de lage-emissiezones in onder andere Antwerpen en Brussel. Hoe lager de Euronorm van je wagen, hoe hoger de BIV zal zijn.

Het brandstoftype. Benzine scoort daarbij over het algemeen beter dan dieselwagens, omdat ze minder belastend zijn voor het milieu.

De leeftijd volgens de datum van de eerste inschrijving. Naarmate je wagen ouder is, neemt het bedrag van de BIV namelijk af. Dit omdat deze in het verleden ook al eens onderworpen is geweest aan de inschrijvingstaks.

Al deze zaken maken dat het niet simpel is om de inschrijvingstaks zelf te berekenen. Hoe dan ook betaal je voor de BIV nooit meer dan 11.126,51 euro of minder dan 44,51 euro. Dit laatste bedrag is trouwens het vaste bedrag, indien je wagen als oldtimer wordt ingeschreven.

En hoe zit het met leasingwagens in Vlaanderen? Wel, daarvoor gebruikt de belastingdienst nog altijd de oude manier van BIV berekenen. Het vermogen van je voertuig bepaalt daarbij de hoogte van de belasting op de inverkeerstelling. Daarbij worden de zogenaamde fiscale pk’s en het aantal kilowatt (kW) bekeken. Aan elk van beide aspecten hangt een welbepaald belastingbedrag. Het hoogste van de twee moet jij dan betalen als inschrijvingstaks.

De BIV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië

Beide gewesten baseren zich bij de belasting op de inverkeerstelling vooral op het vermogen van de wagen, uitgedrukt in aantal kW of fiscale PK. Aan elk van beide aspecten hangt een welbepaald belastingbedrag. Het hoogste van de twee moet jij dan betalen als inschrijvingstaks. Daarnaast kijkt men in Brussel en Wallonië naar de leeftijd van de wagen, op basis van de eerste ingebruikname.

Het Waals Gewest voegt wel nog een belangrijk derde aspect toe aan het BIV berekenen: de zogenaamde eco-malus. Wagens met een CO2-uitstoot vanaf 146 gram krijgen daarbij een bijkomend bedrag opgelegd. Dit geldt wel enkel voor wagens die niet worden geleased. Oldtimers zijn trouwens vrijgesteld van deze eco-malus. Gezinnen met drie of meer kinderen en wagens met een lpg-installatie worden ook minder zwaar belast.

BIV

In welke persoonlijke gevallen moet ik de BIV niet betalen?

Ook dat hangt af van gewest tot gewest. In het Vlaams Gewest zal de overheid bijvoorbeeld geen BIV berekenen als je:

 • … het voertuig overdraagt aan je echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner (wanneer je bijvoorbeeld uit elkaar gaat of een van beiden sterft). Opgelet: bij het overdragen van een voertuig van vader of moeder naar een van de kinderen, moet er wel inschrijvingstaks worden betaald.
 • … hetzelfde voertuig opnieuw inschrijft bij dezelfde belastingplichtige (omdat je al meer dan 2 adreswijzigingen op je inschrijvingsformulier hebt staan, overstapt naar een Europese nummerplaat of als ondernemer van firmanaam verandert, terwijl je btw-nummer hetzelfde blijft).
 • … het voertuig als persoonlijk vervoermiddel gebruikt en een beperking hebt of grootoorlogsinvalide bent,
 • … het voertuig uitsluitend gaat gebruiken om zieke of gewonde personen mee te vervoeren,

Belangrijk om weten is dat je in de laatste twee van de bovenstaande gevallen expliciet een vrijstelling moet vragen aan de Vlaamse Belastingdienst. Dit kan op drie manieren:

De makkelijkste manier is om online het contactformulier in te vullen.
Je kan ook een brief opsturen of faxen naar de Vlaamse Belastingdienst (Vaartstraat 16, 9300 Aalst – fax: 053/72.23.75) Of je gaat zelf langs in een van de vijf provinciale loketten. Je vindt deze in Leuven, Aalst, Antwerpen, Brugge en Hasselt.

Hoe regel je de betaling van de BIV?

Het is eerst wachten tot het moment dat het aanslagbiljet van de belastingdienst in kwestie in je brievenbus zit. Daarvoor hoef je zelf niks te doen. Van zodra je het voertuig inschrijft bij de DIV of Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, wordt de juiste belastingdienst automatisch verwittigd. Die stuurt in principe in de loop van de maand na inschrijving een uitnodiging tot betaling van de inschrijvingstaks.

Heb je het aanslagbiljet ontvangen? Dan heb je twee maanden de tijd om de belasting op de inverkeerstelling of BIV te betalen. De vervaldag staat ook duidelijk aangegeven op dit document.

Kan je bezwaar maken op de BIV?

Ben je niet akkoord met het bedrag dat de belastingdienst aanrekent? Of denk je dat je helemaal geen BIV moet betalen? In dat geval kan je een bezwaar indienen en eventueel vragen om een herberekening. Bij de Vlaamse Belastingdienst kan je dat zowel online doen via het digitaal loket, als door een brief te bezorgen via post of fax:

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Fax: 053/72.23.75

Je hebt hiervoor drie maanden de tijd, na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum van het aanslagbiljet. In het Waals Gewest kan je bezwaar indienen door een brief te sturen naar:

Direction générale opérationnelle de la Fiscalité
Direction du Contentieux de la Fiscalité des véhicules
Avenue Gouverneur Bovesse, 29
5100 Jambes

Zorg er altijd voor dat je je bezwaar motiveert met de nodige argumenten en eventuele bewijsstukken. Zet er ook zeker je persoonlijke gegevens bij, inclusief rijksregisternummer. En onderteken ook je bezwaar.

Goed om weten: een lopende bezwaarprocedure schort de betaaltermijn niet op. Betaal dus toch de belasting op de inverkeerstelling, om deze nadien eventueel terug te vorderen.

In dit artikel