Je autoverzekering opzeggen: hoe doe je dat precies?


Je autoverzekering opzeggen en overstappen naar een nieuwe verzekeraar: er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het voor jou een goed idee kan zijn. Je hebt je wagen verkocht of ergens anders een betere prijs kunnen vastkrijgen, bijvoorbeeld. Of je bent niet zo tevreden van de service bij je huidige verzekeraar. Maar wanneer mag je de autoverzekering opzeggen? En hoe doe je dat dan het beste, om miserie achteraf te voorkomen?

Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

De wettelijk verplichte BA-autoverzekering kan je niet op eender welk moment opzeggen. Onder normale omstandigheden ben je namelijk verplicht om tot het einde van het contract bij de verzekeraar te blijven. De standaardduur van zo’n polis is altijd één jaar. Zeg je de BA-verzekering van je auto niet op tijd op? Dan wordt je contract telkens opnieuw voor dezelfde periode verlengd.

De vervaldatum van je autoverzekering is dus erg belangrijk. Deze vind je altijd terug in de polis. Let op: dit is niet automatisch dezelfde datum als degene die op je groene kaart staat. Dit verzekeringsdocumenten is namelijk altijd een paar dagen tot weken langer geldig dan je vervaldag. Daarnaast sturen sommige verzekeraars meerdere keren per jaar een groene kaart naar je op, bijvoorbeeld elke drie maanden.

Goed om weten is dat je het opzeggen van je autoverzekering minstens drie maanden plus één kalenderdag voor de vervaldatum aan je verzekeraar moet laten weten. Bij een aangetekend schrijven wordt daarbij gekeken naar het moment dat je de brief bij het postkantoor hebt bezorgd.

Bij een omniumverzekering en opties zoals een rechtsbijstand of bestuurdersverzekering bepaalt je huidig contract de opzegtermijn. Meestal is dit dezelfde als bij de BA-autoverzekering. Kijk dus zeker even in detail je polis hierover na.

In welke situaties kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Naast de vervaldag van je contract kan je dit ook op enkele andere momenten doen:

 • Na een schadegeval, als de verzekeraar de benadeelden (andere dan zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers) heeft vergoed of nog moet vergoeden. Daarbij maakt het niet uit of je de schuldige van de schade was of in je recht bent. Dit is met name het ideale moment om te checken of de service van je verzekeraar wel ok is. Je autoverzekering opzeggen moet wel ten laatste één maand na het bericht dat je al dan niet een schadevergoeding uitbetaald krijgt.
 • Bij een prijsverhoging of verandering van de algemene voorwaarden, ten laatste één maand vanaf het moment waarop je de brief of e-mail hierover hebt ontvangen. Let wel op: dit is enkel het geval wanneer jij niet aan de basis van de prijsverhoging ligt. Als de premie duurder wordt door een ongeval in fout of omdat je ergens anders gaat wonen, kan je je autoverzekering dus niet stopzetten.
 • Bij een prijswijziging of verandering van de algemene voorwaarden. In dat geval heb je het wettelijke recht om je autoverzekering op te zeggen, binnen de drie maanden nadat je het bericht over de wijzigingen ontvangen hebt. Let wel op: dit is enkel het geval wanneer jij niet aan de basis van de prijsverhoging ligt. Als de premie duurder wordt door een ongeval in fout of omdat je ergens anders gaat wonen, kan je je autoverzekering dus niet stopzetten.
 • Als je een nieuwe autoverzekering afsluit. In dat geval heb je namelijk altijd 14 kalenderdagen bedenktijd. Tijdens die periode kan je jouw nieuwe polis stopzetten, tenzij je op dat moment een ongeval hebt.

Een belangrijke tip: vermeld de reden waarom je de autoverzekering opzegt altijd heel duidelijk in je opzegbrief. Betaal ook zeker niet de premie voor de periode na de verlenging van het contract. Want hiermee ga je eigenlijk akkoord met een extra jaar bij je huidige autoverzekeraar.

Hoe zeg ik mijn autoverzekering op?

De beste manier om je polis stop te zetten is per aangetekend schrijven naar de verzekeringsmaatschappij zelf. Bezorg de brief dus niet alleen aan je makelaar of andere tussenpersoon. De opzegtermijn gaat één dag na de postdatum in bij een aangetekende brief. Een andere, maar meer omslachtige manier is het sturen van een deurwaarder. Of zelf langs te gaan en de brief persoonlijk af te geven. Laat in dat laatste geval wel altijd een ontvangstbewijs ondertekenen. In principe is zelfs een gewone brief opsturen een geldige manier om je autoverzekering stop te zetten. Maar hou er wel rekening mee dat de opzegtermijn dan pas een maand na de datum op de poststempel ingaat.

Daarnaast zeggen meer en meer verzekeraars en makelaars gratis de oude polis voor je op, wanneer je een nieuwe autoverzekering afsluit. Vraag dit altijd even na, om jezelf het sturen van een aangetekend schrijven te besparen.

Een voorbeeld:

De vervaldatum van jouw autoverzekering is 17 april. Dan moet je je opzegbrief ten laatste op 16 januari aangetekend opsturen. Zet je polis met een gewone brief stop? In dat geval moet deze ten laatste op 16 december afgestempeld zijn in het sorteercentrum van bpost.

Wat zet ik in mijn opzegbrief?

Het is belangrijk dat je alle belangrijke informatie vermeldt. Op die manier verloopt het opzeggen van de autoverzekering eens zo vlot. Bovendien is er zo geen discussie over de opzegtermijn. Zet dus zeker volgende zaken in je brief:

 • De plaats en datum.
 • Het contractnummer en het type verzekering (BA- of omniumverzekering, rechtsbijstand, …).
 • De jaarlijkse vervaldag van je autoverzekering.
 • De vermelding dat je “je contract wil opzeggen tegen de eerstvolgende vervaldag”.
 • De reden van je brief (in het geval van een bijzondere situatie).
 • De naam van de persoon op de groene kaart (meestal ben je dit zelf).
 • Je adres.
 • De vraag om een schadeattest te ontvangen.
 • Je handtekening.

Een voorbeeld:

Herentals, 30 november 2020

AANGETEKEND

Aan de directie van de verzekeringsmaatschappij

XYZ Verzekeringen

Stationsstraat 123

2000 Antwerpen

Geachte heer,

Geachte mevrouw,

Met dit schrijven deel ik u mee dat ik mijn contract bij uw verzekeringsmaatschappij opzeg tegen de eerstvolgende vervaldag. De reden hiervoor is de prijsverhoging van de polis.

Volgens mijn informatie zijn dit de details van de autoverzekering:

 • Polisnummer: 0123456789
 • Type polis: BA-verzekering
 • Jaarlijkse vervaldag: 17 april

Graag had ik van u een schadeattest ontvangen, op onderstaand adres.

Gelieve deze opzegging en de uitwerking ervan aan mij te bevestigen. Zonder tegenbericht binnen de acht kalenderdagen, ga ik ervan uit dat u deze opzegbrief aanvaardt.

Met vriendelijke groet,

“Handtekening verzekeringsnemer”

 • Naam verzekerde: An Peeters
 • Adres: Grote Markt 12, 9100 Sint-Niklaas

Kan ik mijn autoverzekering opzeggen als ik mijn wagen verkoop?

Ja, dat is geen enkel probleem. Heb je beslist om je auto te verkopen en niet te vervangen? Of ruil je je wagen in voor een bedrijfsvoertuig? In al deze gevallen is het perfect mogelijk om je autoverzekering op te zeggen. Denk er wel aan: zolang de wagen nog op de openbare weg geparkeerd staat moet deze wel verzekerd zijn. Ook al rijd je er niet meer mee.

Belangrijk is om zo snel mogelijk je verzekeraar al even op de hoogte te brengen. Nadien doe je het volgende:

 1. Ga langs bij een postkantoor in je buurt en geef daar je nummerplaat af. Deze wordt onmiddellijk en gratis geschrapt. Je krijgt ook meteen een schrappingsattest mee.
 2. Binnen de werkweek krijg je per post nog een extra schrappingsattest op naam.
 3. Bezorg het schrappingsattest uit stap 1 aan je verzekeraar. Deze wordt namelijk niet automatisch verwittigd door de DIV. Pas daarna krijg je het premiebedrag voor de resterende maanden teruggestort.

Mag de verzekeraar mijn autoverzekering opzeggen?

Ja, zolang je verzekeraar een reden opgeeft voor het stopzetten van het contract. De opzegtermijn kan hierbij ook veel korter zijn dan drie maanden. Dit zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden:

 • Je hebt een ongeval veroorzaakt. Hierbij heeft de verzekeraar een maand de tijd om de autoverzekering op te zeggen, na de beslissing over de schadevergoeding.
 • Je hebt de premie niet op tijd betaald.
 • Je wagen is technisch niet in orde. En je hebt daarbij een rode kaart van de autokeuring gekregen.
 • Je hebt belangrijke informatie achtergehouden of verzekeringsfraude gepleegd.
 • Je weigerde de voorwaardenwijzigingen in de polis. Of je hebt deze niet binnen de maand aanvaard. In dat geval heeft de verzekeraar 15 kalenderdagen om je contract stop te zetten.
In dit artikel