Jouw privacy

Mobly NV

Jouw privacy

Versie mei 2020

1. Wie zijn wij?

Wij, dat is Mobly NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8 bus 5/102, 2600 Berchem (KBO-nummer 0682.541.092).

2. Waarom bieden wij je deze privacyverklaring?

Als je de Mobly website bezoekt of onze diensten gebruikt, verwerkt Mobly bepaalde persoonsgegevens van jou en treedt Mobly op als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit doen we vooral om jou als bezoeker of klant van Mobly te herkennen en goed te bedienen. Mobly gaat zorgvuldig en transparant met deze persoonsgegevens om. Ook volgens de Europese privacywetgeving heb je bepaalde rechten.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij deze gegevens vragen, hoe we met deze gegevens omgaan, en met welke anderen Mobly jouw gegevens deelt.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als klant of bezoeker van Mobly, en hoe je bij Mobly van deze rechten gebruik kunt maken.

Aanvaarding van de deze privacy policy betreft uitsluitend de diensten van Mobly waar je gebruik van maakt.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Mobly?

De persoonsgegevens die Mobly verwerkt en hoe Mobly met deze gegevens omgaat, zijn verschillend per dienst.

Om je diensten van Mobly te leveren, verwerkt Mobly je gegevens zoals bepaald in dit privacybeleid.

Tenzij zulke verwerking gebeurt onder andere legale gronden (zoals wettelijke redenen, afsluiten of beheren van de contractuele relatie, of gerechtvaardigd belang van Mobly), vraagt Mobly je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Je kunt op elk moment je toestemming intrekken. Maar het intrekken van je toestemming zal geen invloed hebben op eerdere verwerkingen van je persoonsgegevens die eerder gebeurden met je instemming, of verwerking van je persoonsgegevens op andere legale gronden.

3.1. Mobly Website en Website gerelateerde diensten

3.1.1. Privacy voor website bezoekers

Als bezoeker van de Mobly website (als je niet bent ingelogd als geregistreerde gebruiker van Mobly) en door het gebruik van de Mobly website geef je je toestemming aan Mobly tot het verwerken van bepaalde gegevens als volgt:

Welke gegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:
 • Anonieme data over het surfgedrag locatie en apparaat (°)

Betere website ervaring

 • Naam
 • E-mailadres

In geval je contact met ons wenst op te nemen via de website chat, vragen we je om je e-mailadres en desgevallend (optioneel) ook je naam

(°) Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt tijdens je gebruik van de Mobly website.

Als je de website bezoekt, en onze cookie-policy accepteert, dan geef je Mobly toestemming voor:

 • Het plaatsen van sessie en permanente cookies
 • Het opslaan en bewaren van anonieme data over je surfgedrag, locatie, en het apparaat (pc, mobiele telefoon, etc) waarmee je de Mobly website bezoekt

Meer info met betrekking tot onze Cookie Policy vind je op mobly.be/nl/cookie-policy/

3.1.2. Privacy voor Autogarantie

Je kan via de Mobly website een offerte opvragen voor het bekomen van garantie op tweedehandsvoertuigen. Om je dit contractvoorstel te kunnen maken en onze contractuele relatie te kunnen beheren, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:
=> Basis informatie:
 • E-mailadres (*)
 • Voornaam (*)
 • Familienaam (*)
 • Adresgegevens (*)
 • Land (*)
 • Taal (*)
 • Telefoonnummer (*)

Om het contractvoorstel te kunnen opmaken en om je persoonlijk aan te kunnen contacteren hebben we deze persoonsgegevens nodig.

 • Bedrijfsnaam en KBO nummer/BTW

Als je deze verzekering van Mobly op naam van je bedrijf wilt zetten, dan hebben we deze gegevens nodig

3.2. Mobly Mobiele Applicatie

3.2.1. Privacy voor Mobly Go app gebruikers (zonder Dongle - freemium)

Als je de Mobly Go app installeert, vragen we je om je te registreren bij Mobly. Bij registratie en daarna als gebruiker van de Mobly Go app geef je je toestemming aan Mobly tot het verwerken van bepaalde gegevens als volgt:

Welke persoonsgegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:

=> Basis informatie:

 • E-mailadres (*)
 • Voornaam (*)
 • Familienaam (*)
 • Adresgegevens (*)
 • Land (*)
 • Taal (*)
 • Telefoonnummer (*)

Om een account aan te maken, om te kunnen inloggen op Mobly Go en om je persoonlijk aan te kunnen spreken in de juiste taal hebben we deze persoonsgegevens nodig.

 • Geboortedatum (*)

Aangezien de diensten van Mobly Go enkel aangeboden worden aan personen ouder dan 18 jaar, vragen we je om je geboortedatum.

 • Device identifiers & informatie (°)
 • Geolocatiegegevens (°)
 • Accelerometer data / Gyroscoop data (°)

Mobly verwerkt bepaalde identifiers van je device zodat we onze diensten zo goed mogelijke kunnen aanbieden aan jou als gebruiker (bv. Bluetooth beacon)

 • Feedback en blogposts

Je beslist zelf of en welke informatie je wenst te delen in feeds en blogposts. Weet dat van zodra je feedback persoonsgegevens bevat (zoals foto’s, namen, …) deze dan ook zullen verwerkt worden door Mobly door weergave ervan in de (publieke) feeds en blogposts. We vragen je om hiermee voorzichtig om te springen en geen persoonsgegevens te delen waar je geen toestemming voor hebt.

  => Assistance abroad:
  Als Mobly app gebruiker kan je bijkomend kiezen om pechverhelping aan te vragen via de Mobly Go App. Om deze contractuele relatie te beheren verwerken we:

 • Telefoonnummer (*)
 • Nummerplaat (*)

We vragen je ons je telefoonnummer en nummerplaat te bezorgen zodat Mobly, alsook de Mobly Partner die voorziet in de pechverhelping, met jou kan communiceren om je naar best vermogen te assisteren in relatie tot de Mobly-diensten die je van Mobly afneemt.

 • Geolocatiegegevens (°)

Door gebruik te maken van Mobly Go geef je Mobly inzage in je geolocalisatie zodat je kan gelokaliseerd worden waardoor de de door jou gevraagde pechverhelping vlot kan worden aangeboden. In geval van een effectieve vraag tot pechverhelping wordt deze informatie ook meegedeeld aan de derde partij die voorziet in de pechverhelping voor Mobly.

  => Trips:
  Als Mobly app gebruiker kan je kiezen je trips tracken via de Mobly Go App.

 • Ritgegevens (°)

Om je ritgegevens te kunnen weergegeven (afstand, duurtijd, parkeerplaats …) zal Mobly deze gegevens bijgevolg verwerken.

 • Geolocatiegegevens (°)

Door gebruik te maken van Mobly Go geef je Mobly inzage in je geolocalisatie zodat je trip gegevens visueel kunnen weergegevens worden op kaart.

(*) Mobly dient deze persoonsgegevens van jou te verkrijgen. Wanneer we deze persoonsgegevens niet van jou verkrijgen, kan je geen gebruik maken van de desbetreffende diensten.

(°) Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt tijdens je gebruik van Mobly Go.

Daarnaast verwerkt Mobly Go eveneens een aantal technische gegevens (merk, model, …) van de voertuigen waarvoor je Mobly Go gebruikt.

Bepaalde functies binnen de Mobly Go app integreren met bepaalde sociale media oplossingen. Raadpleeg de privacyverklaringen van de sociale media voor meer informatie.

De meeste mobiele platformen hebben bepaalde types van apparaatgegevens vastgelegd waartoe apps geen toegang kunnen krijgen zonder jouw toestemming. Bovendien bieden de platformen verschillende systemen om jouw toestemming te krijgen:

 • Het iOS-platform waarschuwt je de eerste keer dat de Mobly-diensten toegang willen krijgen tot een bepaalde functie (meestal de eerste keer dat je die functie gebruikt) en vraagt toestemming om die functie op dat moment te gebruiken.
 • Android-apparaten verwittigen je van alle toestemmingen die de Mobly-diensten nodig hebben voor alle functies wanneer je voor de eerste keer registreert in de app. Door gebruik te maken van de app geeft je deze toestemmingen.

3.2.2. Privacy voor dongle gebruikers (Premium)

Bepaalde diensten die Mobly aanbiedt zijn afhankelijk van het gebruik van een dongle ((een elektronisch toestel dat geconnecteerd is met de ODB2 (on board diagnostics) poort van je auto).

De bedoeling van het gebruik van de dongle is om deze diensten te kunnen voorzien van i) locatievoorzieningen (bv. In het kader van een kilometerverzekering auto, rapportering in Mobly go, …) zodat de juiste facturatie kan plaatsvinden of zodat je de juiste/relevante rapportering van je trip gegevens kunnen weergegeven worden, alsook technische gegevens van de auto (via de ODB2 poort van je wagen kunnen technische gegevens zoals die door je wagen zelf worden verzameld en opgeslagen worden geraadpleegd).

Als je bijkomend bij andere Mobly Go diensten ook de dongle (OBD2 connector voor in de auto) gebruikt en connecteert met de desbetreffende Mobly dienst, geef je je toestemming aan Mobly tot het verwerken van bepaalde gegevens als volgt die verwerkt zullen worden bovenop de gegevens die reeds verwerkt worden binnen die andere Mobly dienst:

Welke persoonsgegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:

=> Basis informatie:

 • IMEI nummer dongle (*)

Om gebruik te kunnen maken van de premium versie van de Mobly Go app (dus met betrekking tot diensten met dongle) moet de Mobly Go app connectie kunnen maken met de dongle, die persoonlijk aan je account gelinkt is.

=> Find my Car:
Vind je auto terug op basis van de gegevens van de dongle

 • Geolocatie gegevens (°)

Op basis van de dongle, wordt de locatie van je wagen bepaald.

=> Diagnostic Info auto:
Begrijp beter de foutmelding en diagnostische informatie van je wagen

 • n/a

De dongle wordt gebruikt om de diagnostische informatie van je auto uit te lezen en om deze aan jou te rapporteren

3.2.3. Privacy m.b.t. profiling

Door gebruik te maken van de Mobly Go app, geef je Mobly toestemming tot inzage in je rijgedrag, rijprofiel en rijvaardigheden.

Mobly gebruikt deze persoonsgegevens voor studiedoeleinden bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, marktonderzoek en rijgedrag. De gegevens die verzameld worden door de dongle hebben de mogelijkheid tot het rapporteren op rijgedrag.

Echter is het niet het doel rijgedrag van de chauffeur te evalueren. Bijgevolg heeft het rijgedrag van de chauffeur geen invloed op het al dan niet toekennen van bepaalde diensten door Mobly of de prijszetting van dergelijke diensten. Zo zal het verwerkte rijgedrag voor verzekeringsklanten geen enkele invloed zijn op de (maandelijkse) premie; enkel de gereden kilometers worden gebruikt voor het bepalen van de (maandelijkse) premie.

3.3. Kredietbemiddeling

Mobly biedt via haar platformen kredietbemiddeling aan. Om deze contractuele relatie te beheren verwerken we:

Welke persoonsgegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:
 • E-mailadres (*)
 • Voornaam (*)
 • Familienaam (*)
 • Adresgegevens (*)
 • Land (*)
 • Taal (*)
 • Telefoonnummer (*)

Om persoonlijk contact te kunnen opnemen, het kredietvoorstel te kunnen maken, en om je aan te spreken in de juiste taal hebben we deze persoonsgegevens van je nodig. Mobly deelt deze gegevens ook met de kredietverstrekker bij wie Mobly offertes opvraagt.

 • Geboortedatum (*)

Aangezien de diensten van Mobly Go enkel aangeboden worden aan personen ouder dan 18 jaar, vragen we je (of desgevallend ook je partner) om je geboortedatum.

 • Bankgegevens (*)
 • Financiële gegevens (*)
 • Kopie identiteitskaart (*)

Om het kredietvoorstel te kunnen maken en om de terugbetalingen van het krediet te regelen hebben we je (of desgevallend ook je partner’s) bank- en financiële gegevens nodig.

(*) Mobly dient deze persoonsgegevens van jou te verkrijgen. Wanneer we deze persoonsgegevens niet van jou verkrijgen, kan je geen gebruik maken van de desbetreffende diensten.

3.4. Verzekeringen

Jouw persoonsgegevens vragen we enkel op wanneer we deze nodig hebben om jou onze service te kunnen aanbieden. In het overzicht hieronder staat uitgelegd waarom en hoe wij deze gegevens zullen verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het beheer van de contractuele relaties.

De specifieke doeleinden voor de verwerking van deze gegevens worden hieronder opgesomd. Daarnaast verwerken we gegevens indien:

 • Dit wettelijk verplicht is
 • Om de klantenrelatie te beheren of een klantenprofiel op te maken
 • Andere diensten te verlenen
 • Risico’s te meten
 • Schadegevallen te behandelen
 • Facturen op te maken
 • Vragen te beantwoorden
 • Technische onderteuning te bieden
 • >
 • Producten te verbeteren
 • Misbruik en verzekeringsfraude te voorkomen
Welke persoonsgegevens verwerken we: Waarom verwerken we deze gegevens:
 • E-mailadres (*)
 • Voornaam (*)
 • Familienaam (*)
 • Adresgegevens (*)
 • Land (*)
 • Taal (*)
 • Telefoonnummer (*)

Om persoonlijk contact te kunnen opnemen, het verzekeringscontract op te maken, en om je aan te spreken in de juiste taal hebben we deze persoonsgegevens van je nodig. Mobly deelt deze gegevens ook met verzekeraars bij wie Mobly offertes opvraagt. Indien Mobly voor of namens jou contact heeft met derde partijen of overheidsinstanties (bijvoorbeeld DIV voor de registratie van je voertuig), dan hebben we deze gegevens ook nodig en kunnen wij - voor zover noodzakelijk - deze gegevens ook aan hen doorgeven.

 • Geboortedatum (*)
 • Datum rijbewijs (*)
 • Nationaliteit (*)
 • Nummerplaat/chassisnummer (*)
 • Schadeverleden (*)
 • Gegevens voertuig (*)

Om een passende offerte te kunnen opmaken, hebben verzekeraars bepaalde persoonsgegevens nodig. De prijs die je voor de premie betaalt, is hiervan afhankelijk. Mobly deelt deze gegevens ook met verzekeraars bij wie Mobly offertes opvraagt.

 • Gezinssamenstelling
 • Gegevens over je gezondheid (met jouw toestemming)

Om je (mobiliteits) verzekeringsbehoefte in te schatten en om een persoonlijke premie te kunnen maken, hebben we gegevens nodig over de samenstelling van je gezin.

 • Ritgegevens (°)
 • Geolocatie gegevens (°)
 • IMEI nummer dongle (*)

Voor de klanten die de kilometerverzekering van Mobly hebben afgesloten, heeft Mobly nood aan de tripgegevens / locatiegegevens die door de dongle en de Mobly Go App worden verwerkt.

 • Bedrijfsnaam en KBO nummer/BTW (*)

Als je verzekeringen van Mobly op naam van je bedrijf wilt zetten, dan hebben we deze gegevens nodig.

 • Bankgegevens voor betalingen (*)

Voor je betaling van de premie hebben we je bankgegevens niet nodig. In geval van restitutie of bij uitkering van schade, hebben we je bankgegevens nodig voor terugbetaling. Voor de afhandeling van schade deelt Mobly deze gegevens ook met de verzekeraar en met betreffende professionele schade-afhandelaars.

(*) Mobly dient deze persoonsgegevens van jou te verkrijgen. Wanneer we deze persoonsgegevens niet van jou verkrijgen, kan je geen gebruik maken van de desbetreffende diensten.

(°) Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt tijdens je gebruik van Mobly Go.

4. Log-in door middel van je social media account

Mobly biedt je in bepaalde gevallen de mogelijkheid aan om in te loggen op de Mobly diensten door middel van je social media account (vb. Facebook) onder de voorwaarden zoals van toepassing op je social media account. Bijgevolg zal Mobly bepaalde persoonsgegegevens (zoals bijvoorbeeld je naam, profielfoto, taalkeuze, e-mailadres, …) verkrijgen van deze derde partij voor de doeleinden zoals bepaald in deze privacyverklaring. Je kan steeds je toestemming intrekken door de toegang van Mobly tot de service van deze derde partij te verwijderen, waardoor Mobly geen verdere persoonsgegevens meer zal ontvangen van die derde partij. Let wel, het verwijderen van toegang tot de service van de derde partij heeft geen invloed op de eerdere rechtmatige verwerking van je persoonsgegegevens door Mobly overeenkomstige deze privacyverklaring.

5. Directe marketing activiteiten

Mobly heeft wettelijk het recht om een marketing database aan te leggen. Mobly of de Mobly Partner zal je echter pas direct marketing communicatie sturen als het wettelijk is toegestaan of als je expliciet toestemming hebt gegeven. Deze marketing communicatie betreft dan bijvoorbeeld nieuwsbrieven, marketing of andere soortgelijke communicatie en aanbiedingen voor Mobly-diensten of diensten van Mobly Partners. Mobly mag hiervoor je contactgegevens doorgeven aan Mobly Partners (en in ieder geval onze partners voor pechverhelping en expertises) waarvan Mobly in alle redelijkheid meent dat deze relevant kunnen zijn voor jou.

Je hebt het recht om je toestemming voor direct marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via info@mobly.be. Als je geen reclameboodschappen meer van ons wilt ontvangen kan dat ook door de instructies in die boodschappen te volgen.

6. Van welke partijen vragen wij extra gegevens op en met welke partijen delen wij jouw persoonsgegevens?

 • Mobly medewerkers (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen die je hebt)
 • Derde partijen die de noodzakelijke (technische) ondersteuning bieden voor de Mobly diensten (bijvoorbeeld data management, hosting, expertises, verzekeraars, DIV, …)
 • Mobly Partners (bijvoorbeeld om zulke partners (zoal bijvoorbeeld verzekeraars ) toe te laten je een commercieel aanbod te doen)
 • Andere ontvangers voor zover wettelijk noodzakelijk.

Zulke partijen krijgen enkel inzage in persoonsgegevens die nodig zijn om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen.

7. Export van jouw persoonsgegevens

Mobly zal bepaalde van je persoonsgegevens exporteren uit de European Economic area (“EEA”) wanneer dat noodzakelijk is om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen. Waar zulke export plaatsvindt, zal deze steeds gebeuren overeenkomstig de nodige wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld EU-US privacy shield, EU standaard contractuele clausules, …).

8. Jouw rechten als Mobly gebruiker of klant

Weet dat Mobly - los van enige toestemming - bepaalde van jouw gegevens mag verwerken om:

 • Je contractuele relatie met Mobly te beheren
 • Facturatie en betalingstransacties te kunnen uitvoeren en/of te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan Mobly.

Voor alle duidelijkheid, Mobly verwerkt zelf in principe geen kredietkaartgegevens, en maakt daarvoor gebruik van een oplossing aangeboden door de derde partij. Deze derde partij zal hiervoor optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en niet Mobly.

Als Mobly jouw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zullen wij altijd eerst je bijkomende toestemming vragen voordat we die gegevens voor dat ander doel verwerken.

Mobly gebruikt de persoonsgegevens die worden verwerkt via de Mobly-diensten niet voor automatische besluitvormingsprocessen of -technieken die rechten scheppen of ontzeggen voor de personen in kwestie.

Je hebt altijd het recht om:

 • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door Mobly zijn verwerkt;
 • rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen;
 • bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • te vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een formaat (bv. Excel, .CSV bestand, …) voor overdracht (door jou) naar een andere vergelijkbare dienst;
 • je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed heeft op de eerdere verwerking van je persoonsgegevens of op de verwerking volgens een andere wettelijke grondslag.

Om je rechten uit te oefenen vragen we je een bewijs van je identiteit voor te leggen aan Mobly (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel document zoals identiteitskaart, rijbewijs, …) evenals je telefoonnummer zodat we je kunnen contacteren. Deze procedure is nodig om fraude te voorkomen en bijgevolg niet-geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens.

Om je rechten uit te oefenen, en voor vragen over je rechten, kun je contact met Mobly opnemen op dpo@mobly.be

9. Retentie van gegevens

Mobly bewaart jouw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de Mobly-dienst te voorzien, en tot drie jaar daarna (of langer als de wet dan van Mobly vereist).

10. Gegevensbeveiliging

Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en nemen de noodzakelijk maatregelen ten aanzien van je gegevensbescherming, dit doen we aan de hand van algemeen aanvaarde veiligheidsnormen. Indien je hierover meer informatie wenst kan je deze steeds opvragen.

Let wel, gegevens verzenden over internet, doe je steeds op eigen risico. Uiteraard doen wij het nodige om gegevens verzonden via onze online services tijdens hun verzending, waar mogelijk, met passende versleutelsmechanismen te beschermen. Indien wij een beveiligingsrisico vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot onze online services te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot dit veiligheidsrisico verdwenen is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die wordt veroorzaakt door de onderbreking van de toegang.

11. Klachten

In geval je een klacht zou hebben, gelieve ons te contacteren (info@mobly.be) zodat we samen de gepaste oplossing kunnen nastreven. Voor klanten ten aanzien van ons team werd daarnaast ook een onafhankelijk emailadres voorzien: klacht@mobly.be

Indien een oplossing niet mogelijk lijkt, kan je ook steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be

Je kan ook steeds contact openemen met de Mobly Data protection office op dpo@mobly.be

12. Zijn de Mobly diensten gericht op kinderen?

Mobly vraagt nooit of verzamelt nooit bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn of haar kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft opgegeven, die zijn verwerkt door de Mobly-diensten, dan kan de ouder of voogd best contact opnemen met Mobly.

Indien Mobly zich bewust wordt van het feit dat een kind persoonsgegevens heeft doorgegeven aan ons, dan zal Mobly de nodige maatregelen treffen om deze persoonsgegevens onherroepelijk te verwijderen uit de Mobly-diensten.

13. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Mobly kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen omwille van wettelijke gronden, omwille van bepalingen van de toezichthoudende overheid, of, omwille van bepaalde operationele aspecten. De versie op onze website is steeds de meest actuele versie van de voorwaarden.