Hoe kunnen we jou helpen?

Hier vind je de meest gestelde vragen over de Mobly autolening. 

Contacteer ons gerust als je nog andere vragen hebt.

FAQ Autolening

Wie is Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J. Van Breda & C°?

Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda & C° (Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen), is onze kredietgever voor leningen op afbetaling. Sluit je een lening via Mobly af? Dan treedt deze partij op als kredietgever. Mobly treedt hier enkel op als kredietbemiddelaar.

Wie kan deze lening op afbetaling afsluiten en voor welk type wagens geldt ze?

Lenen via Mobly kan enkel voor de aankoop van een wagen. Daarnaast bieden we enkel leningen aan aan particulieren die een autolening zullen gebruiken voor de aankoop van een particuliere tweedehandswagen, die in België ingeschreven is. Leningen aan professionelen of leningen voor de aankoop van een nieuwe wagen zijn dus uitgesloten.

Daarnaast worden ook wagens, die ouder zullen zijn dan 10 jaar op het einde van hun leencontract, uitgesloten. Dit doen we omdat de waarde van tweedehandswagens erg snel verandert.

Ook wagens die aangekocht worden bij een professionele verkoper zijn uitgesloten. Onze lening op afbetaling is bedoeld voor verkoop van particulier aan particulier.

Wat zijn de verschillende stappen naar een goedgekeurde autolening en vlotte afbetaling?

 • Via onze website kan je zelf reeds een eerste simulatie doen voor een lening op afbetaling voor je wagen. Hiervoor hebben we de gegevens van de wagen nodig die je wenst aan te kopen.
 • Deze autolening kan je nu zelf verder personaliseren. Betaal je liever over een langere of kortere termijn? Je kan het effect hiervan op je maandelijkse aflossing bekijken door het balkje te verschuiven op de simulatie.
 • Wanneer je tevreden bent, kan je je aanvraag verder zetten. We vragen je hiervoor eerst een account aan te maken.
 • We raden je steeds aan je aanvraag volledig online te doen. We hebben immers heel wat (persoonlijke) informatie van je nodig. Het is handig hierbij je identiteitskaart, bankkaart, loonstroken (van de laatste 3 maanden), eventueel bewijs van ander inkomen en eventuele eigendomsbewijzen bij de hand te houden. In sommige gevallen hebben we ook deze gegevens van je partner nodig.
 • Heb je toch graag de hulp van een medewerker? Dan kan dit. In dat geval geef je ons een tijdstip door waarop we jou mogen bellen. We contacteren je dan graag om al je gegevens met jou te overlopen. Hou er wel rekening mee dat zo een gesprek ongeveer een half uur in beslag zal nemen en je hiervoor dus wel wat tijd vrij zal moeten maken. Zorg er in dit geval zeker voor dat je al de nodige documenten voor je aanvraag bij de hand hebt (loonstrook, ID kaart, bankkaart,…).
 • Wanneer jouw aanvraag compleet is en we alle benodigde kopieën hebben ontvangen, zullen we jouw aanvraag beoordelen (inclusief een werkgeverscontrole). Als alles geldig is, kunnen we jouw aanvraag doorsturen naar Van Breda Car Finance, een afdeling van Bank J.Van Breda & C°. Zij bekijken dan jouw documenten, doen een controle bij de Nationale Bank van België en brengen je op de hoogte wanneer uw krediet is goedgekeurd.
 • Heb je een goedgekeurde lening? Dan brengen wij je meteen op de hoogte. Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, zorgt voor de verdere afhandeling. Van zodra je contract ondertekend is én indien alle bewijsstukken (zoals loonstroken) correct werden doorgestuurd, ontvang je het bedrag van je lening meestal binnen de twee werkdagen op je rekening.
 • Werd je lening niet goedgekeurd? Dan brengt Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Je krijgt de mogelijkheid om met hen te bespreken waarom een lening op afbetaling op dit moment niet mogelijk is.

Voorbeeld lening op afbetaling van een tweedehands auto:

Gegevens van de wagen die je wenst te kopen:

Aankoopprijs wagen: 10.000 euro Ouderdom wagen: 2,5 jaar

 

Je betaalt hiervan 1500 euro zelf (Je beschikt immers over 15% eigen inbreng)

Je wenst een lening op afbetaling voor 8.500 euro

 

Zo zal je lening eruit zien:

 • De maximale looptermijn voor een lening van 8.500 euro is 48 maanden (je kan natuurlijk zelf voor een kortere looptijd kiezen).
 • Het tarief voor deze lening is 1,99% JKP.

In totaal zal je 8.846,40 euro moeten terugbetalen omdat je naast het geleende bedrag ook de interest moet betalen. Dit bedrag los je af gedurende 48 (of minder) maanden. Kies je voor 48 maanden? Dan betaal je dus 184,30 euro per maand.

Wie beslist er over de goedkeuring van mijn autolening en aan welke voorwaarden dien ik te voldoen?

Mobly zal er, als kredietbemiddelaar, steeds voor zorgen dat al je gegevens correct door Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, geëvalueerd kunnen worden. De goedkeuring van je lening op afbetaling ligt echter steeds bij deze kredietgever en niet bij Mobly.

Op basis van de vragen die Mobly je in de online vragenlijst of telefonisch stelt zal Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, je solvabiliteit kunnen beoordelen. Zo zullen zij bijvoorbeeld aan de hand van eventuele andere lopende leningen en je loonstroken beoordelen of je genoeg draagkracht hebt om deze lening aan te kunnen. Op voorhand kunnen we je dus geen lijst geven met voorwaarden. Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, oordeelt steeds aan de hand van elk individueel geval of je een lening kan krijgen of niet.

Hoe gebeurt de afbetaling van mijn lening?

Je dient steeds per domiciliëring te betalen voor je lening op afbetaling. Bij de ondertekening van je contract zorgt Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, dat hiervoor de nodige formaliteiten in orde worden gemaakt. Via overschrijvingsformulieren betalen is onmogelijk.

 

Wat gebeurt er indien ik mijn lening niet meer kan betalen?

Ondervind je betalingsmoeilijkheden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°. Zo kunnen zij jouw situatie inschatten en waar mogelijk meteen de nodige stappen ondernemen om een verergering van je situatie te voorkomen. 

In het ergste geval zal de niet betaling van je lening ertoe leiden dat de wagen gerecupereerd zal worden. In geval van 3 opeenvolgende onbetaalde aflossingen, volgt er een melding bij de Nationale Bank van België. Daarnaast heeft Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, het recht beslag te leggen op (een deel van) je loon indien je niet correct betaalt.

Waarom moet ik aangeven of ik getrouwd of wettelijk samenwonend ben en waarom hebben jullie ook de gegevens van mijn partner nodig?

In sommige gevallen hebben we ook de gegevens van je partner nodig. Je partner zal in dit geval eveneens het contract mee moeten ondertekenen. Of dit het geval is, hangt af van je burgerlijke staat. Ben je getrouwd onder het wettelijk stelsel, gemeenschap van goederen of met een (ander) huwelijkscontract, of woon je wettelijk samen? Dan zullen we alle relevante gegevens van je partner opvragen. Merk op dat personen die zonder huwelijkscontract huwden en nadien ook geen wijzigingen meer lieten doen door een notaris, volgens Belgisch recht, automatisch onder wettelijk stelsel gehuwd zijn.

Voor alle andere samenlevingsvormen geldt dat de partner indien gewenst mee mag tekenen.

We hebben in bovenstaande gevallen de gegevens van je partner nodig omdat jullie door jullie burgerlijke staat op een bepaalde manier ook jullie schulden gemeenschappelijk hebben gemaakt. De ene persoon kan niet zonder medeweten van de andere een lening afsluiten (een lening aangaan is immers een schuld aangaan). In dit geval nemen we daarom ook de solvabiliteit van je partner mee in rekening bij de beoordeling van jullie draagkracht.

Wat is het JKP?

JKP is een afkorting die staat voor ‘Jaarlijks Kostenpercentage’. Dit is de werkelijke jaarlijkse rentevoet die je zal moeten betalen op je lening op afbetaling. Elke kredietgever moet dit JKP op dezelfde manier berekenen. Zo kunnen consumenten makkelijk tarieven vergelijken. Met ‘werkelijk’ bedoelen we dat deze rentevoet een volledig complete weergave van je rentevoet is. We houden reeds rekening met de kapitalisatie van intresten (makkelijker gezegd: de tijdswaarde van geld) én alle kosten die verbonden zijn aan het krediet. Naast dit vooraf afgesproken JKP zullen er dus geen extra kosten verbonden zijn aan je lening op afbetaling.

Hoeveel kan ik lenen & dien ik een deel van het aankoopbedrag zelf te voorzien?

Je zal zien dat we er in de simulatie vanuit gaan dat je 15% van het aankoopbedrag van de wagen zelf kan betalen. Dit noemen we de eigen inbreng of het voorschot. Zoals je zal zien kan je dit bedrag verhogen of verlagen. Je kan dus beslissen een groter deel van de aankoopsom te lenen. In principe kan je zo ook aanvragen het volledige bedrag te lenen en géén eigen inbreng te doen. Let wel dat dit een effect kan hebben op de goedkeuring van je lening op afbetaling. 

Langs de andere kant is meer dan het aankoopbedrag lenen uiteraard niet mogelijk. Onze leningen op afbetaling zijn enkel bedoeld om je te helpen bij de aankoop van je wagen, vandaar dat je maximaal het aankoopbedrag voor deze wagen kan lenen.

Tegen welk tarief kan ik lenen?

Om je tarief te bepalen maken we een onderscheid naargelang de wagen die je wenst aan te kopen jonger of ouder is dan 3 jaar. Deze tarieven kunnen ten allen tijde aangepast worden.

Voor wagens jonger dan 3 jaar bieden we een JKP aan van 1,99%.

Voor wagens ouder dan 3 jaar bieden we een JKP aan van 3,99%.

Zijn er nog extra kosten verbonden aan deze autolening? Administratiekosten, dossierkosten,..

Neen, we zijn van aan het begin 100% transparant over de kosten die verbonden zijn aan deze lening op afbetaling. Je leent tegen het tarief dat we op voorhand samen afspreken en dat je kan simuleren op onze website. Nadien worden dus geen bijkomende (verborgen) kosten meer aangerekend.

Wat is de looptijd van mijn lening?

Probeer steeds een zo ideaal mogelijke looptijd voor je eigen financiële situatie vast te stellen. Een korte afbetalingstermijn zorgt ervoor dat je snel van je lening verlost bent, maar zorgt er ook voor dat je grotere bedragen per keer zal moeten afbetalen. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Een te lange looptijd is voor een tweedehandswagen niet zo een goed idee. De waarde van een wagen daalt immers snel. Daarom leggen we een maximale duurtijd van 72 maanden op. De maximale duurtijd van je lening zal tevens afhankelijk zijn van het bedrag dat je wil lenen. Hieronder een overzicht. Gebruik zeker ook onze simulator bij de aanvraag van je lening op afbetaling om te bekijken hoeveel jij per maand wil en kan aflossen.

 

Geleend bedrag Maximale afbetalingsperiode
500 euro tot 2.500 euro 24 maanden
2.501 euro tot 3.700 euro 30 maanden
3.701 euro tot 5.600 euro 36 maanden
5.601 euro tot 7.500 euro 42 maanden
7.501 euro tot 10.000 euro 48 maanden
10.001 euro tot 15.000 euro 60 maanden
15.001 euro tot 20.000 euro 84 maanden
20.001 euro tot 37.000 euro 120 maanden
maar dan 37.000 euro 240 maanden

Kan ik mijn autolening vervroegd terugbetalen?

Ja, je kan er steeds voor kiezen je lening toch vervroegd terug te betalen.

De afkoopwaarde wordt bepaald naar gelang de resterende duur van je lening op afbetaling.

 • Loopt je contract al een hele tijd? En wil je in het laatste jaar van je overeenkomst vervroegd je lening aflossen? Dan kan dit tegen een tarief van 0,5% op het saldo van je boekwaarde.
 • Wens je reeds vroeger je lening op afbetaling terug te betalen (langer dan 1 jaar voor de einddatum van je contract)? Dan geldt een tarief van 1% op het saldo van je boekwaarde.

Kan ik een lening aanvragen indien ik geen Belgische nationaliteit heb?

Ja, ook klanten met een andere nationaliteit dan de Belgische kunnen een lening op afbetaling aanvragen. Als voorwaarde geldt wel dat je in België moet wonen en dit moet kunnen aantonen met een geldig identiteitsbewijs.

Moet ik een Mobly account hebben om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, we slaan jouw ingevulde gegevens waar nodig op. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens ten allen tijde veilig zijn (GDPR), vragen we je om op voorhand een account aan te maken. Welke gegevens we van je opslaan en hoe we dit doen kan je steeds terugvinden in onze privacyvoorwaarden. Een account aanmaken doe je met je eigen e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Heb je problemen bij het inloggen? Aarzel dan niet om één van onze medewerkers te contacteren.

Wat wordt er bedoeld met ‘andere uitgaven’ en ‘andere inkomsten’ en waarom dien ik mijn maandelijkse uitgaven en inkomsten door te geven?

We vragen je al je (grote) maandelijkse uitgaven zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit geeft onze kredietgever, Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, de kans een duidelijk beeld te vormen van je draagkracht. Zij moeten namelijk beoordelen of jij voldoende inkomsten hebt om jouw uitgaven te verantwoorden (terugbetalingscapaciteit). Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om. 

Met ‘andere uitgaven’ worden uitgaven bedoeld, naast andere reeds lopende leningen, hiermee worden voornamelijk huurkosten bedoeld. 

Met ‘andere inkomsten’ bedoelen we inkomsten naast loon, bijvoorbeeld inkomsten uit aandelen of obligaties (en andere roerende inkomsten). Of inkomsten die je krijgt als verhuurder van een pand bijvoorbeeld.

Wat betekent ‘iemand ten laste hebben’ en waarom moet ik dit doorgeven?

Wanneer je iemand ‘ten laste’ hebt, heeft dit voornamelijk een invloed op de belastingen die je moet betalen. Ook bij de aanvraag van je lening wordt het aantal personen ten laste echter mee in rekening genomen voor de beoordeling van je financiële draagkracht. Uiteraard gaan we met deze gegevens vertrouwelijk om. Eenvoudig gezegd zijn personen ten laste jouw gezinsleden die (nog) geen eigen inkomen ontvangen. Meestal zijn dit je kinderen, maar dit kunnen (onder bepaalde voorwaarden) ook je eigen ouders, grootouders of andere personen zijn voor zover toegelaten.

Waarom hebben jullie alle informatie van mijn werkgever(s) nodig?

Je dient je maandelijkse inkomsten aan ons door te geven. Het belangrijkste onderdeel hiervan is je loon. Daarom vragen we je een kopie van je loonstroken van de voorbije 3 maanden te bezorgen. Om, indien nodig, de correctheid van dit document na te gaan, vragen we daarnaast om ook de gegevens van je werkgever(s) aan ons door te geven. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om.

Waarom moet ik alle informatie van de verkoper van de wagen doorgeven?

Een lening op afbetaling via Mobly kan je enkel afsluiten indien je hiermee een tweedehands voertuig wenst aan te kopen. We bieden geen leningen aan om de aankoop van andere projecten te financieren. Om misbruik te vermijden, vragen we je daarom om ook de gegevens van de verkoper van de wagen door te geven. Dit geeft ons, indien nodig, de mogelijkheid extra controles uit te voeren.

Hoe bezorg ik best de gevraagde kopieën (bijvoorbeeld van je loonfiche) en hoe lang heb ik hiervoor de tijd?

Lukt het niet om de gevraagde kopieën meteen via het online formulier op te laden? Of vulde je het formulier samen met een medewerker in en werd jou gevraagd enkele documenten voor ons op te zoeken? Stuur hiervan dan zo snel mogelijk een kopie of foto door per mail. Vermeld hierbij zeker goed jouw naam en voornaam zodat we deze documenten meteen aan het juiste dossier kunnen linken.

Onze gegevens:

Jouw dossier kan pas ter evaluatie naar Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda &  C°, worden doorgestuurd indien we alle gevraagde documenten ontvangen hebben. Je lening zal dus niet kunnen worden goedgekeurd indien deze stukken ontbreken.

Heb je een vraag
voor Lotte?

Ons team helpt je graag verder,
met elke vraag die je nu nog hebt.

Krijg een offerte in minder dan 10 seconden

Betaal per kilometer voor je wagen, en bereken wat jouw mobiliteitsverzekering zal kosten.