Dit is waar je als fietser voorrang hebt


Drie dagen geleden kwam het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een nieuw wetsvoorstel: geen voorrang meer voor fietsers aan gewestwegen. Nog voordat het voorstel goed en wel op tafel lag, werd de beslissing al teruggeroepen: dan tóch voorrang voor fietsers aan gewestwegen. Straks staat iedereen op ‘t kruispunt elkaar aan te gapen of pakken we allemaal onze voorrang.

Het is in Vlaanderen een absolute uitdaging om mobiliteit in goede banen te leiden. In eerste instantie moeten wegcodes duidelijk zijn. Dat was ook initieel de reden om fietsers de voorrang te ontnemen. Daar waar nu eens de auto, dan weer de fietser voorrang heeft, werd de verwarring te groot. Het AWV dacht de veiligste oplossing te hebben: uniforme wegcodes, oftewel: geef auto’s de voorrang.

Wat de fietsersbond betreft ligt die prioriteit ook bij veiligheid, de oplossing ergens anders: fietsers moeten wel voorrang krijgen op kruispunten met gewestwegen. Hun veiligheid is belangrijker dan een betere doorstroming van gemotoriseerde voertuigen. Als je dan nog eens weet dat fietsers vaker spontaan voorrang nemen dan auto’s, is de reactie van de fietsersbond terecht. Alleen kan je als fietser nooit voorzichtig genoeg zijn en zal je best altijd extra opletten.

Voor de duidelijkheid: hier heb je als fietser (geen) voorrang

voorrang

voorrang

Op fietsoversteken met twee evenwijdige onderbroken lijnen hebben fietsers altijd voorrang. Vaak zijn deze fietspaden rood, maar niet altijd. Op oversteekplaatsen met vierkanten hebben fietsers geen voorrang, ook niet als ze rood zijn. Ze worden soms – maar niet altijd – benadrukt met haaientanden en een omgekeerde driehoek. Automobilisten moeten hier wel vertragen en extra aandachtig zijn.

Wat vind je van dit artikel?

Toon meer reacties
Comments page: 1 0
Plaats reactie
Reactie bewerken

Wees de eerste die een reactie plaatst

Plaats reactie