Dit zijn de belangrijkste mobiliteitstrends per gewest


In opdracht van Mobly deed Profacts marktonderzoek naar de mobiliteit van de Belg. Zo peilden we naar het autogebruik van 1.100 mobilisten tussen de 18 en 65 jaar. Tijdens De Week van de Mobiliteit deelden we dagelijks één conclusie via onze Facebook-pagina. In dit artikel bundelen we de belangrijkste bevindingen, per gewest.

Brussel: waar iedereen rekent op het openbaar vervoer

Elk gewest heeft op vlak van mobiliteit een andere uitdaging. Zo wordt de wagen in Brussel veel minder gebruikt dan elders. Amper 37% gebruikt dagelijks een auto en 19% maximaal 1 keer per week. Niet voor niets zijn autodeelplatformen (Drivy, Cambio, DriveNow,…) in Brussel populair.

Dagelijks autogebruik

Deze cijfers liggen onlosmakelijk verbonden met de populariteit van het openbaar vervoer. Zo maakt meer dan twee derde van de Brusselaars gebruik van tram, bus en metro. Een andere 21% neemt al eens de trein. En Brusselaars zien het wagengebruik in de toekomst alleen maar afnemen. Zo denkt 28% minder de wagen te zullen gebruiken. In Vlaanderen denkt 23% er ook zo over, in Wallonië 16%.

Meest populaire alternatieve vervoermiddelen

De belangrijkste reden om minder te gaan rijden is voor de grote Brusselse meerderheid (33%) het milieu. Daarnaast geeft 23% aan dat een wagen te veel kost en stoort een derde zich aan het parkeerprobleem. In tegenstelling tot de Vlaming geeft amper 11% van de Brusselaars aan dat ze meer willen bewegen.

Redenen om minder te rijden

Vlaanderen: waar de (elektrische) fiets een ongeziene populariteit kent

In Vlaanderen neemt 1 op 2 dagelijks de wagen, 15% rijdt maximum 1 keer per week. We zien een duidelijk verschil tussen de diverse leeftijdscategorieën: zo neemt 44% van de jongeren (18-29 jaar) dagelijks de wagen. Dat is een stuk minder dan de tweede en derde leeftijdsgroep.

Autogebruik per leeftijdsgroep

Toch verwacht 24% van de Vlamingen dat ze minder gaan rijden. De belangrijkste reden hiervoor is dat men weer wil bewegen. Daarnaast speelt het milieu een grote rol en zegt bijna een vijfde dat een wagen te duur is.

De helft van de Vlamingen neemt nu al vaker de fiets. En daarbij is nog niet de opmars van de elektrische fiets gerekend… Want maar liefst 13% gebruikt de elektrische fiets als alternatief vervoermiddel. Verder neemt 1 op 4 wel eens de trein, maar de rest van het openbaar vervoer blijft achter. Amper 21% van de Vlamingen neemt bus, tram of metro. Het omgekeerde zien we in Brussel, waar maar liefst 70% gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Alternatieve vervoermiddelen

Opvallend: elektrische (deel)steps winnen in Vlaanderen aan populariteit. Maar ze worden vooral gebruikt door de tweede leeftijdsgroep. De 18-29 jarigen gebruiken vaker het openbaar vervoer (36%) terwijl dit het minst populair is bij 40-49 jarigen.

Alternatieve vervoermiddelen per leeftijdsgroep

Wallonië: waar auto koning is en dat nog even zal blijven

In Wallonië neemt twee op drie dagelijks de wagen. Dat is een stuk meer dan in Vlaanderen (50%) of Brussel (37%). De logica valt natuurlijk niet ver te zoeken: het openbaar vervoer is vanuit vele hoeken moeizaam en wie de fiets wil nemen, moet al over een serieuze basisconditie beschikken.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat ze hun autogebruik weinig zien veranderen in de toekomst. Zo verwacht 77% dat er niets zal veranderen. Maar ook in de andere gewesten is die gedachtegang populair.

Evolutie persoonlijk autogebruik

Een klein percentage (16%) denkt de wagen minder te zullen gebruiken. In Wallonië is de voornaamste reden hiervoor ‘meer beweging’. Verder zouden het milieu en de vele onkosten van de wagen helpen om de auto minder te gebruiken.

In tegenstelling tot de andere gewesten maakt Wallonië minder gebruik van alternatieve vervoermiddelen. Zo gebruikt 61% enkel de wagen. Maar als toekomstig alternatief voor de wagen geven de meesten toch ‘de fiets’ aan. Daarna volgen trein, bus en tram en ook de elektrische fiets.

Toekomstig alternatief voor de wagen

Conclusie:

De multimodale trend is vooral zichtbaar in Vlaanderen en Brussel. Maar hoe deze wordt ingevuld, hangt af per regio. Deze trend speelt zich alvast een stuk minder af in Wallonië. Mobiliteit blijft dus voor iedereen anders en net om die reden blijft Mobly zoeken naar oplossingen.

Wat vind je van dit artikel?

Toon meer reacties
Comments page: 1 0
Plaats reactie
Reactie bewerken

Wees de eerste die een reactie plaatst

Plaats reactie