Een fietspad met een middenstrook: de toekomst?


Rijden we binnenkort op fietspaden met een middenstrook? Uit een eerste studie blijkt dat zo’n strook een aantal positieve effecten zou hebben. Maar welke? En maakt dit het leven van de fietser gemakkelijker?

Wegmarkering

Het idee van dit fietspad zou afkomstig zijn van een onderzoek van Marco van der Linde, student mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. Dit onderzoek voerde hij uit onder toezicht van Royal HaskoningDHV. Hij bekeek hoe het ontwerp van een fietspad – en vooral de markering – de positie van de fietser op de weg kan beïnvloeden.

fietspad

Gedragsverschillen

Van der Linde analyseerde eerder video-onderzoek op fietspaden en nieuw onderzoek naar de voorkeuren van de fietsers en hoe ze op de verschillende varianten reageren. Hieruit bleek dat de fietsers iets meer rechts gaan rijden als er een wegmarkering of middenstrook is.

Het verschil tussen de asmarkering en het ontwerp met het symbool ‘inhaalstrook’ op het wegdek bedraagt bijna 20 centimeter, volgens Marco van der Linde. In de veronderstelling dat de fietsers in de andere richting hetzelfde gedrag vertonen, kan men 40 centimeter aan ruimte op de fietsassen uitsparen. Dit maakt de weg vrij voor een middenstrook.

piste cyclable

Positief effect op inhalen

Daarnaast ontdekte hij een ander gunstig element van zo’n middenstrook. De fietsers blijken de beschikbare ruimte in verschillende verkeerssituaties beter in te schatten. Dit heeft een positief effect op de inhaalmanoeuvres. De fietsers wijken in zo’n geval namelijk vaker en gemakkelijker uit.

Een middenstrook in een andere kleur creëert daarentegen een denkbeeldige ‘grens’. Het is voor de gebruikers namelijk niet altijd duidelijk of ze er mogen op rijden.

Van der Linde en Royal HaskoningDHV willen echter geen overhaaste conclusies trekken. Ze zien de resultaten van het onderzoek eerder als een eerste aanzet of een verkennend onderzoek. Op termijn willen ze hiermee tot nieuwe richtlijnen voor het fietspadontwerp komen.

Het rapport bevat evenwel al enkele concrete suggesties. Gezien de nodige ruimte voor een tweerichtingsfietspad is een middenstrook niet wenselijk op een weg die smaller is dan 4,4 meter. Een middenstrook zou in dat geval meteen ook betekenen dat fietsstroken smaller worden.

Wat vind je van dit artikel?

Toon meer reacties
Comments page: 1 0
Plaats reactie
Reactie bewerken

Wees de eerste die een reactie plaatst

Plaats reactie